Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Fiilden Fiil Yapma Eki '-la-' Üzerine
Dil değişim ve gelişimi bünyesinde barındıran bir olgudur. Bu değişim dilin en küçük birimlerinden en büyük birimlerine kadar geniş bir alanı kapsar. Araştırma ve incelemeler Türk dilinin zenginliklerinin ve yeni yönlerinin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada bugüne kadar Türkçe üzerine yazılmış gramer kitaplarında ihmal edilen fiilden fiil yapım yapma eki olan “-lA-” üzerinde durulmuştur. İşlekliği çok yoğun olmayan bu ek Eski Türkçeden bu yana kullanılagelmektedir. İşlev olarak isimden fiil türeten “+la-”, vasıta eki “la” ve enklitik olan “la” ile benzerlik gösteren ek anlamsal açıdan bunlardan farklı olarak pekiştirme fonksiyonu ile kullanılmıştır. Ekin geldiği sözcüğün anlamını değiştirmesi ve pekiştirmesi dereceli olarak farklılık göstermektedir. Çalışmada ekin Türkçenin çağdaş ve tarihî lehçelerdeki görünümlerinin yanı sıra günümüz Türkçesindeki kullanımları da tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma eklere farklı bir bakış açısı kazandırması ve Türkçenin zenginliğini ortaya çıkarması açısından katkı sağlayabilecek nitelikte olduğu düşüncesiyle kaleme alınmıştır.

Keywords
Türkçe, gramer, yapım ekleri, fiil yapımı, -la-.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri