Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Öğretmenlerin Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Görüşleri
Bu çalışmada öğretmenlerin sosyal medya kullanımına ilişkin görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden, olgubilim deseni kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Elde edilen veriler analiz edildiğinde katılımcılar sosyal medya kavramına ilişkin algıları; iletişim, paylaşım, kişisel bilgi, sanal bilgi, araç, tehlike, sosyalleşme, dünya, zaman makinası ve hırsız şeklindedir. Ayrıca öğretmenler sosyal medya ve eğitim ilişkisini; katkısı yoktur, muazzam kaynak, eğitim bazlı, aktiflik, faydalıdır, güçlü ilişkiler-sosyallik, çekingenlik, esin kaynağı ve evdeki okul olarak sıraladıkları görülmüştür. Ayrıca öğretmenler sosyal medyanın eğitim alanında daha verimli kullanılmasına yönelik görüşlerini de eğitim alanıyla ilgili paylaşımlar yapmaları gerektiği, eğitim sayfalarını ve gruplarını takip etmeleri gerektiği, iletişim ve bilgi paylaşımında kullanılması gerektiği ve çalışmaların ve yeni gelişmelerin takip edilmesi gerektiği şeklinde sıraladıkları görülmüştür. Sonuç olarak öğretmenlerin sosyal medyayla ilişkileri ve kullanım düzeyleri çeşitlilik göstermektedir.

Keywords
Sosyal medya, öğretmen, eğitim, nitel araştırma.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri