Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ana Sınıfı Öğretmenlerinin Aile ile İletişiminin Değerlendirilmesi
Bu çalışmanın amacı, ana sınıfı öğretmenlerinin aile ile iletişiminin ne düzeyde olduğu ve bunun çeşitli değişkenlerle ilişkisini incelenmesidir. Araştırmada, nitel veri toplama araçlarından görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Van iline bağlı Özalp ilçe merkezinde bulunan Özalp Merkez Anaokulu oluşturmaktadır. Araştırmada, 14 öğrenci velisi ile yapılan görüşmeler sonucu elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda; aynı öğretmen ile çocuklarının eğitim-öğretimine ile devam etmesini istedikleri, okula çocuklarını erken saatlerde göndermek istemedikleri, Okul yönetimi ile iletişim kurarken kendilerini ruhsal olarak rahat hissettikleri, çocuğun öğretmeniyle lüzumlu olduğu zaman görüştüğü sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords
Anasınıfı, anasınıfı öğretmeni, aile, öğrenci velileri, iletişim.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri