Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Türkiye’nin GSYİH Büyümesinin Karışık Veri Örnekleme (MIDAS) Yöntemi ile Öngörüsü
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), belli bir zaman aralığında belli sınırlar içindeki bir ekonomide üretilen nihai mal ve hizmetlerin tamamının parasal değerini ifade etmekte ve uzun yıllardır iktisat literatüründe üzerinde çalışılan ve öngörüsü modellenmeye çalışılan makroekonomik göstergelerin başında gelmektedir. Bu çalışmanın amacı; 2006.Ç1 – 2018.Ç3 dönemi aralığında Türkiye’nin GSYİH büyümesinin, aylık vergi gelirleri kullanılarak, Karışık Veri Örnekleme (MIDAS) yaklaşımı ile öngörülmesidir. MIDAS metodolojisi, geleneksel regresyon yaklaşımında bir zorunluluk olan bağımlı ve bağımsız değişkenlerin aynı frekansa sahip olma gerekliliğini ortadan kaldırarak farklı frekans verilerini aynı model içinde kullanmaya olanak sağlamaktadır. Bu amaçla çalışmada toplulaştırılmış regresyon modeli ve alternatif MIDAS modelleri tahmin edilerek, öngörüler yapılmıştır. Tahmin edilen öngörü modellerinin performansları incelendiğinde, MIDAS modellerinden PGM-Almon modelinin Türkiye ekonomisi için GSYİH büyümesinin öngörüsünde daha iyi sonuçlar verdiği görülmektedir.

Keywords
GSYİH, vergi gelirleri, MIDAS, karışık veri örnekleme, Türkiye.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri