Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Sovyet Dönemi ile Sovyet Sonrası Dönemin Azerbaycan Tarih Ders Kitaplarında Türk ve Osmanlı Algısı
Araştırmada, Sovyet döneminde yazılan, ardından Sovyetlerin çöküşünden sonra yenilenerek Azerbaycan’da okutulan Tarih ders kitapları irdelenerek, karşılaştırmalı analiz yöntemiyle incelenmiştir. İncelenen dersliklerde dikkat ettiğimiz konu, o dönem yazılan Tarih ders kitaplarındaki, Türkiye ve Osmanlı imgesinin yeri olmaktadır. Çalışmada, Sovyet dönemi Ortaöğretim sınıf ders kitapları, Sovyet sonrası Cumhuriyet dönemi ortaöğretim sınıf ders kitaplarının yanı sıra Yüksekokul ve Üniversitelerde okutulan kitapların da analizi yapılmaktadır. Sovyet döneminde öğretilen Tarih dersliklerinde hem Osmanlı hem de Türkiye algısına zaman zaman yeteri kadar yer verilmektedir. Nesnel tarzda anlatıma yer veren Sovyet derslikleri Türk Tarihinin birtakım kısımlarına daha çok yer vererek dikkatleri o alana toplamaya çalışmıştır. Sovyet döneminde yazılan Tarih dersliklerinde Osmanlı hasta devlet olarak nitelendirilmeye çalışılsa da Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan hemen sonra ders kitaplarındaki değişimin ardından, Osmanlının büyük bir devletçilik kültürüne sahip olduğu ve egemen tarih kuran kardeş halktan geldiği düşüncesi öğretilmeye yeltenilmiştir.

Keywords
Tarih eğitimi, Türk Tarihi, Azerbaycan Tarihi, SSCB eğitimi,

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri