Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Otel İşletmelerinde Sunulan Hizmet Kalitesinin Servqual Yöntemi İle Ölçülmesi
Bu araştırmanın amacı otel müşterilerinin aldıkları hizmetlere yönelik beklenen ve algılanan hizmet kalite algılarını incelemektir. Bu araştırma, Iğdır’daki tüm otel işletmelerini kapsayan 384 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, konaklayanların hizmeti deneyimlemeden önceki bekledikleri hizmet kalitesi ile hizmeti aldıktan sonraki algıladıkları hizmet kalitesi arasındaki farklılık Servqual hizmet kalitesi ölçeği kullanılarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada veriler anket tekniği yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Kullanılan yöntem gereği, anketler konaklayanlara hizmet sunumu almadan önceki beklentileri ve hizmet sunumu sonrası algılamalarına yönelik ifadelerden oluşmaktadır. Araştırma için toplanan veriler, SPSS istatistik yöntemi kullanılarak veri tabanı oluşturulmuş ve veriler ile çeşitli istatistiksel analizler yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; otel işletmelerinde konaklayanların hizmet kalitesi beklenti ve algılarında önemli farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.

Keywords
Otel işletmeleri, hizmet kalitesi, müşteri beklentileri, müşteri algıları.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri