Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Tarım Sigortaları Havuzu’nun Teknik Gelir-Gider Faaliyetlerinin Oran Analizi İle Değerlendirilmesi
Tarım sektörünün gelişmişliği gerek bireyler gerek kamu otoriteleri açısından son derece önemlidir. Bu alandaki gelişmelerin büyüyerek devam edebilmesi için çeşitli risk unsurlarının güvence altına alınarak tarım ve hayvancılık sektörüne koruma sağlanması gerekmektedir. Özellikle son yıllarda artan doğal afet sayıları ve küresel ısınmanın olumsuz etkileri tarım sigortacılığının gelişmesinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Türkiye’de tarım sigortacılığının gelişmesi yakın zamanlarda olmuştur. 2005 yılında kurulan Tarım Sigortaları Havuzu ile tarım ve hayvancılık sektörüne ait riskler devlet desteği ile güvence altına alınmıştır. Kurulduğu yıldan beri faaliyette bulunan bu havuz sisteminin temel amacı çiftçilere daha etkin sigorta hizmeti sunulmasına yardımcı olmak ve ülke ekonomisi içerisinde tarım sektörünün büyümesini sağlamaktır. Çalışmada devlet destekli bir kuruluş olan Tarım Sigortaları Havuzu’nun, faaliyetine ilişkin yıllar bazında analiz ve değerlendirme yapılmıştır.

Keywords
Değerlendirme, tarım sigortacılığı, oransal analiz, gelir-gider, faaliyet.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri