Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Bankaların Marka Değeri Performansları ile Finansal Performanslarının Karşılaştırmalı Analizi: Türk Mevduat Bankaları Üzerine Bir Uygulama
Bu çalışmada, Türk mevduat bankalarının marka değeri değişimleri ile finansal performans değişimleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Analiz verisi, 2012-2018 dönemini için bankaların marka değerleri ile finansal değişkenlerinden oluşmaktadır. Bankaların marka performansları marka değerlerine dayalı olarak belirlenmiştir. Diğer yandan bankaların finansal performansını belirlemek için Entropi ağırlıklandırma ve TOPSIS çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılmıştır. Ampirik analizlerde bankaların marka değeri değişimleri ile finansal performans değişimlerinin farklı sonuçlara sahip olduğu gözlenmiştir. Bankaların 6 tanesinin marka değeri değişim ortalaması ile TOPSIS performans değişim ortalaması arasındaki ilişkinin aynı yönde olması, bu bankalar için marka değeri değişimlerinin finansal performansa yansıdığı şeklinde söylenebilir. Ancak 4 bankanın marka değeri değişim ortalaması ile TOPSIS performans değişim ortalaması arasındaki ilişkinin ters yönde olması ise bu bankalar için marka değeri değişimlerinin finansal performansı etkilemediği şeklinde yorumlanabilir.

Keywords
Marka değeri, finansal performans, entropi, topsıs, mevduat bankaları.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri