Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Ülkelerindeki Sağlık Harcamalarının Makroekonomik Değişkenler Üzerindeki Etkileri
Sağlık sektörü insan hayatının devamı için büyük öneme sahiptir. Ülkelerin ekonomik yapılarının sağlamlığı sağlık sektörünün daha da gelişmesine neden olacaktır. Türkiye OECD’ye üye ülkeler arasında yer almaktadır. Bu çalışma kapsamında OECD ülkelerinin 2016 yılı için sahip olduğu on adet makroekonomik ve sağlık harcamaları değişkenleri “en küçük kareler” yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre makroekonomik verilerde meydana gelecek değişmeler, ülkelerin sağlık sektörünü doğrudan etkileyecektir. Sektörün iyileşmesi hem OECD ülkelerindeki bireylerin ve hem de toplumun gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır.

Keywords
OECD ülkeleri, sağlık sektörü, sağlık harcamaları, makro ekonomik değişkenler, en küçük kareler yöntemi.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri