Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde Bulunan 5784 Envanter Numarası ile Kayıtlı Mushaf’ın Tezyini Açıdan Değerlendirilmesi
Geleneksel Türk Süsleme Sanatları köklü tarihimiz boyunca gelişme göstererek günümüze kadar ulaşmıştır. Şüphesiz bu sanatlar içinde en önemli olanlardan birisi de tezhip sanatıdır. Tezhip sanatı kendi mahiyetinde birçok şekilde uygulanmasının yanı sıra yazma eserlerde de yazının güzelliğine ve düzenine estetik bir değer ve zarafet katmıştır. Okuyucunun göz zevkine hitap ederek sayfaları doldurmuştur. Bu çalışmanın konusu “Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde bulunan ‘5784’ envanter numaralı Kur’ân-ı Kerim’in tezhiplenmiş sayfaları ve cilt kapakları” dır. Eserin ketebe sayfasından “Ahmed İbn Bahti Hoca” tarafından XVI. yüzyılda, Sultan Bâyezıd döneminde yazıldığı bilgisine ulaşıyoruz. Tezyinat yapılmış sayfaların bazı bölümlerinde tahribat meydana gelmiş olsa da büyük bir kısmı orijinal halini korumaktadır. Günümüze kadar bozulmadan ulaşan tezhipli kısımları desen, motif, renk, yazı mürekkebi, tasarımlardaki uyum ve kullanılan teknik bakımından incelenmiştir. Yazıldığı dönemin tezyinatı hakkında bilgi verilmiş ve eser görsel malzemelerle desteklenerek değerlendirilmiştir.

Keywords
Tezyinat, Kur’ân-ı Kerim, tezhip, desen, cilt, motif.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri