Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Yahudilikte Sözlü Geleneğin Bir Parçası Olarak Agada’nın Bir Değerlendirmesi
Çalışmamızda, Yahudi sözlü geleneğinin bir parçası olan Agada konusu ele alınacaktır. Bununla birlikte, Agada’nın aksine, Yahudilikte bağlayıcılığı olan Halaka ile de bazı karşılaştırmalar yapılacaktır. Agada sözlü geleneğin, Talmud’da bulunan ve Tora’nın rabbinik yorumuna dayalı olarak etik ve moral değerleri konu edinen bölümüdür. Bu değerler, Tora’nın etik, moral, genel anlamda tüm değerleri ve aynı zamanda Yahudilerin tarihi ve teolojisinden çıkartılarak oluşturulmuş öğretileri ifade etmektedir. Bu metinsel yorumlardan oluşan ahlaki kurallar bütünü Yahudi milletinin karakterine uygunluk arz etmiş ve bundan dolayı bu değerler Halaka’da olduğu gibi asırlardır yaşatılmıştır. Agada, Yahudi toplumuna ait gelenek ve görenekler (folklor), dindar Yahudilerin örnek davranışları ve Halaka’ya (hukuksal) ait hüküm ve kurallara örnekler vererek desteklemek için kullanılabilecek efsaneler gibi yasal olmayan materyaller sunması bakımından Halaka’dan faklılık arz etmektedir. Çalışmamızda Agada konusu, Yahudilikte kullanılan tarifleri, Halaka-Agada ilişkisi ve Agada’nın çeşitleri bakımından ele alınacaktır.

Keywords
Agada, Yahudilik, Talmud, Efsane, Halaka.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri