Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


1940 Sonrası Modern Türk Şiirinde İthaf Edilmiş Şiirler
Sanatçının eserini kendisini etkileyen, örnek aldığı ya da nüfuzu ve saygınlığından yararlanma gayesi ile bir başkasına adaması anlamına gelen ithaf, dünya ve Türk edebiyatında yer etmiş köklü bir gelenektir. İthaflar, sanatçının beslenme kanallarını, ilham kaynaklarını ve etkilendiği, dâhil olduğu sanat çevrelerini göstermesi bakımından edebiyat araştırmaları açısında da önemli kaynaklardır. Çalışmanın amacı, ithaf geleneğinin modern Türk şiirine nasıl yansıdığı, ne tür bir gelişme gösterip nerelere vardığını saptayabilmektir. İnceleme 1940 sonrası eser vermiş şairler ve şairlerin şairlere, yazarlara ve sanatçılara ithaf ettikleri şiirlerle sınırlandırılmıştır. Siyasetçilere, anneye, babaya, kardeşe, eşe, sevgiliye, çocuğa ve dostlara ithaf edilenler çalışmanın dışında tutulmuştur. Bu kısıtlamanın sebebi modern Türk şairlerinin edebiyat ve sanat dünyasındaki beslenme kanallarını tespit edebilmektir. Araştırma sonucunda ulaşılan ithaf şiirler sanat alanına göre sınıflandırılarak değerlendirilmiştir. Böylece ithaf geleneğinin 1940 sonrası Türk şiirindeki yeri ve önemi ortaya konulmuştur.

Keywords
İthaf, Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı, modern Türk şiiri.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri