Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Leylâ Hanım Hakkında Bibliyografya Denemesi
Leylâ Hanım XIX. yüzyılın önemli divân şairlerinden olup aynı zamanda Tanzimata geçişte divân edebiyatını temsil eden son isimlerdendir. Leylâ Hanım’ın divânında yer alan naat ve mersiyeleri dikkat çekmekle beraber şiirlerinde Mevlânâ’ya olan övgüsünden Mevlevî olduğuna şahit olmaktayız. Bu sebepten araştırmamızda, Leylâ Hanım’ın divânından yola çıkılarak hususiyetle onun Mevlevî oluşu ve kerbela mersiyeleri dikkate alınarak kaynaklar irdelenmiştir. Bu çalışma giriş ve iki bölümünden müteşekkildir. Giriş bölümünde Leylâ Hanım’ın hayatından ve divânından kısaca bahsedilmiştir. Birinci bölümde Leylâ Hanım’ın divânının yazma nüshalarını vermekle birlikte divânın baskıları hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde Leylâ Hanım’ın şiirlerine yer veren yazma eserlere, Leylâ Hanım’dan ve şiirlerinden bahseden kitaplara, makalelere, bildiri ve tezlere yer verilmiştir. Leylâ Hanım hakkında herhangi bir bibliyografya çalışması yapılmamış olduğundan bu çalışmanın Leylâ Hanım hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için yardımcı bir kaynak olması arzu edilmiştir.

Keywords
Leylâ Hanım, Tanzimat, bibliyografya, eser, yazma, makale.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri