Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Turizm Eğitiminde Yükseköğretim Kalitesinin Değerlendirilmesi: Kartepe Turizm MYO Örneği
Bu çalışmada yükseköğretim kalitesini değerlendirmek amacıyla nicel ve nitel araştırma yöntemi birlikte kullanılmıştır. Öncelikle Kocaeli Üniversitesi Kartepe Turizm MYO öğrencilerine anket uygulanarak, verilerin analizinde t testi, Oneway ANOVA testi ve korelasyon analizi kullanılmış, ardından öğrencilerle derinlemesine görüşmeler yapılarak betimsel analiz uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin yükseköğretim kalitesi algılarının cinsiyete göre farklılaştığı ve kızların erkeklerden daha yüksek seviyede öğretim algılarının olduğu tespit edilmiştir. Yine öğrencilerin aldıkları lise eğitimine göre öğretim algılarının farklılaştığı ve meslek lisesi mezunu öğrencilerin kalite algılarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Öğretim kalitesi boyutları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Nitel veri sonuçları değerlendirildiğinde; tesis ve donanım eksikliğinin öğretim kalitesini olumsuz yönde etkilediği, akademik ve idari personele ulaşılabilirliğin sorunların çözümünde zaman kazandırarak eğitim verimliliğine olumlu katkı sağladığı, turizm bölümleri için yabancı dil derslerinin gerekli olduğu ve mesleki ders çeşitliliğinin artırılmasının kaliteyi arttıracağı tespit edilmiştir.

Keywords
Turizm eğitimi, kalite, yükseköğretim, araştırma yöntemi, nicel ve nitel.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri