Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


G7 Ülkelerinde Sosyal Harcamaların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi
Çalışmada G7 ülkelerinde sosyal harcamalar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla 1980-2018 dönemi sosyal harcamaların GSYİH içindeki payı ve kişi başına düşen reel GSYİH verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmada Johansen Fisher panel eşbü-tünleşme testi, OLS, homojen ve heterojen DOLS ve homojen ve hete-rojen FMOLS testleri, Dumitrescu ve Hurlin panel nedensellik testi uygulanmıştır. Johansen Fisher panel eş bütünleşme testi sonucuna göre sosyal harcamalar ile ekonomik büyüme arasında bir eş bütün-leşme ilişkisi vardır. OLS, homojen ve heterojen DOLS ve homojen ve heterojen FMOLS testlerinin sonuçlarına göre bağımsız değişken bağımlı değişkeni pozitif etkilemektedir. Dumitrescu ve Hurlin panel nedensellik testi sonucuna göre ise sosyal harcamalar ve ekonomik büyüme arasında sosyal harcamalardan ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik vardır. Bu sonuç Keynesyen yaklaşımı doğ-rular nitelikte bir sonuçtur ve devletin sosyal harcamalar yoluyla ekonomiye müdahale etmesinin ekonomik büyüme için olumlu sonuçlar doğuracağını göstermektedir.

Keywords
Sosyal Harcamalar, Ekonomik Büyüme, G7 Ülkeleri.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri