Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Enerji Harcama Belirleyicilerinin Bağımlı Üç Değişkenli Heckman Örneklem Seçici Yöntemi ile Belirlenmesi
Türkiye’de yolcu ve yük taşımacılığında en çok tercih edilen ulaşım şekli karayolu olup, 2017 yılı yurt içi yolcu taşımacılığının %80,6’sı ve yük taşımacılığının %89,5’i karayolu ile yapılmıştır. Son yıllardaki ekonomik kalkınma ve refahtaki artışla birlikte, karayollarında özel araç sahipliği ve trafik hacmi beklenmedik bir oranda artmıştır. 2018 yılı tescilli motorlu taşıt sayısı, son 15 yılda %149 artarak yaklaşık 23 milyon adede ulaşmıştır. Karayolu ulaşımı petrol ürünlerine bağlıdır ve petrol üretimi, sadece tüketimin %7-9'luk kısmını karşılamaktadır. Geriye kalan %91-93'lük bölümü ise ithalat yolu ile karşılanmaktadır. Bu çalışmada kullanılan veriler, 2017 yılında Türkiye İstatistik Kuru-mu tarafından ülke genelinde 12.166 haneye uygulanmış hane halkı bütçe anketlerinden elde edilmiştir. Bağımlı üç değişkenli Heckman örneklem seçicilik modeli kullanılarak hanelerin değişen dizel, ben-zin ve LPG fiyatlarına verdikleri tepkiler harcama kalemleri üzerin-den belirlenmeye çalışılmıştır. Hanelerin fiyat değişikliğine verdikle-ri tepkiler belirlenebilirse hem olası kriz/belirsizlik dönemlerinde hem de sürdürülebilir bir ulaşım politikası için bu bilginin ülkeye ışık tutması beklenmektedir

Keywords
Hane Halkı, Heckman Örneklem, Enerji Harcamaları, Seçim Modeli, Ulaşım.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri