Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Sivil Havacılık Sektörünün İslam İşbirliği Teşkila-tı Üyesi Ülkelerde Ekonomik ve Sektörel Görü-nümü
Havacılık çeşitli kıtalardaki insanları, kültürleri ve işletmeleri birbi-rine bağlayabildiği için en küresel endüstrilerden biri olarak kabul edilmektedir. Havacılık sektörünün gelişimi büyüme, istihdam, ve-rimlilik, kalkınma gibi temel ekonomik göstergelere katkı sağlamak-tadır. Çalışmanın temel amacı, İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) üye ülkelerin küresel sivil havacılık sektörü içerisindeki yerini ve iktisadi açıdan önemini vurgulamaktır. Bu amaçla İİT üyesi ülkeleri sektörel ve makro ekonomik seçilmiş birtakım temel göstergeler doğrultu-sunda ele alınarak küresel rakamlarla kıyaslama yapılmaktadır. Ayrı-ca Türk sivil havacılık sektörünün de İİT grubu içerisindeki yerini belirleyebilmek adına bu grup içerisinde ele alınan temel veriler ışığında Türkiye’nin de mevcut sektörel ve ekonomik kıyaslaması yapılmaktadır. Çalışmanın ortaya koyduğu temel sonuçlara göre İİT üyesi ülkelerin; küresel sivil havacılıkta taşınan yolcuların %12, taşı-nan yükün %18 ve toplam uçak kalkış sayılarının %11’lik kısmını karşıladıkları görülmektedir. Kalabalık nüfusları ve geniş coğrafyala-rı ile mevcut turizm potansiyelleri dikkate alındığında bu payın ye-terli bir düzeyde olmadığı görülmektedir. Sektörel göstergeler için yapılan sıralamalar temek ekonomik göstergeler ile kıyaslandığında hem sektörel hem de temel makro ekonomik göstergeler açısından sıralamalarda ilk beş içerisinde yer alan tek ülke Katar’dır. Diğer ülkelerin sektörel rakamları ekonomik gelişmişliklerine yansıma-maktadır. Türkiye’nin ise İİT içerisinde sivil havacılık sektöründe ilk beş ülke içinde yer almasına karşın aynı olumlu pozisyonunu eko-nomik anlamda sağlayamadığı ortaya konmaktadır.

Keywords
İslam İş Birliği Teşkilatı, Sivil Havacılık Sektörü

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri