Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hukukun İktisadi Analizi: Richard A. Posner'in Hukuk ve İktisat Yaklaşımına Katkıları
(The Economic Analysis of Law: Richard A. Posner's Contributions to the Law and Economics Approach )

Yazar : Serdar Yay    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : Ek
Sayfa : 415-440


Özet
Çok uzun yıllar ayrı kulvarlarda gelişimini sürdürmüş olan "hukuk" ve "iktisat" bilimlerinin buluşma noktasında yer alan "hukukun ikti-sadi analizi" yeni bir hukuk doktrini perspektifi olarak karşımıza çıkmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere söz konusu yaklaşım hu-kuk kurallarının iktisadın ilke ve varsayımları çerçevesinde incelen-mesi ile ilgilenmektedir. Hukuk ve iktisat yaklaşımı ise, iktisat bili-mindeki temel kavramları, araçları, ilkeleri ve metodolojiyi esas alarak hukuk kurallarını inceleyen bir interdisipliner araştırma alanı-dır. 1973'te yayınladığı "Hukukun Ekonomik Analizi (Economic Analysis of Law)" isimli çalışması başta olmak üzere Chicago Üniver-sitesi'ndeki çalışmaları ile aynı zamanda (emekli) yargıç olan akade-misyen Richard A. Posner söz konusu yaklaşımın en önde gelen ismi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada Posner'in hukukun ikti-sadi analizine olan katkıları ele alınmaktadır

Anahtar Kelimeler
Hukuk ve İktisat, Hukukun İktisadi Analizi, Richard A. Posner

Abstract
The economic analysis of the law, which is at the meeting point of the "law" and "economic" sciences, which have continued their develop-ment in separate lanes for many years, emerges as a new perspective of legal doctrine. The legal and economic approach makes the eco-nomic analysis of the legal system and rules, as well as the legal ef-fects and consequences of economic life. As the name implies, this approach is concerned with examining the rules of law within the framework of the principles and assumptions of economics. Law and economics is an interdisciplinary field of study that examines the rules of law based on the basic concepts, tools, principles and meth-odology in economic science. Richard A. Posner, who is a (retired) judge at the same time with his studies at the University of Chicago, especially his "Economic Analysis of Law" published in 1973, is the leading figure in the approach in question. In this study, Posner's contributions to the economic analysis of law are discussed.

Keywords
Law and Economics, Economic Analysis of Law, Richard A. Posner.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri