Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kalite 4.0
(Quality 4.0 )

Yazar : Gülin İdil Sönmeztürk Bolatan    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 437-454


Özet
İnsansız üretimin yapıldığı, robotik sistemler ile otomasyonun üretimin her aşamasında sağlandığı, yapay zeka, makine öğrenimi, bulut bilişim, nesnelerin interneti, katmanlı imalat, simülasyon, akıllı fabrikalar, büyük veri, bulut bilişim ve artırılmış gerçeklik/sanal gerçeklik gibi bileşenlere sahip olan Endüstri 4.0’ın başlaması ile üretimin ana faktörlerinden biri olan kalitenin bu bileşenlerden etkilenmeden klasik kalite anlayışı ile kalması beklenemeyecek bir durumdur. Kalite doğrudan üretim ile ilgili olan bir unsurdur ve kullanıma uygunluk derecesidir. Endüstri 4.0’ın getirdiği teknolojik gelişmeler ile artık kalitenin daha düşük maliyet ile ve müşteri beklentilerinin de ötesinde bir mükemmeliyetle sağlanması beklenmektedir. Bu çalışmada Endüstri 4.0 bileşenlerinin kalite performans faktörlerine etkisi incelenerek Kalite 4.0 kavramı açıklanacaktır.

Anahtar Kelimeler
Kalite, Endüstri 4.0, Kalite 4.0, insansız üretim, artırılmış gerçeklik.

Abstract
Industry 4.0 includes unmanned production, robotic systems and automation at every stage of production, including artificial intelligence, machine learning, cloud computing, internet of objects, layered manufacturing, simulation, smart factories, big data, cloud computing and augmented reality / virtual reality. Quality is one of the main factors of production. Therefore quality is affected by these components of Industry 4.0. So quality can not be expected to remain with classical quality understanding. Quality is directly related to production and the degree of suitability for use. With the technological advances brought by Industry 4.0, quality is expected to be achieved with lower cost and perfection beyond customer expectations. In this study, the effect of Industry 4.0 components on quality performance factors will be examined and the concept of quality 4.0 will be explained.

Keywords
Quality, Industry 4.0, Quality 4.0, unmanned production, augmented reality.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri