Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kuşaklararası Çatışma Bağlamında Gençlerin Yaşlılara Eleştirel Bakışı: Bir Örneklem, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
(The Critical Approach of Young People to the Elderly within the Context of Intergenerational Conflict: A Sample Group, Problems and Suggestions for Solutions )

Yazar : Tümer Ulus    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 22
Sayfa : 63-92


Özet
Bu makalenin amacı, taraflardan biri olan gençlerin diğer tarafa, yani yaşlılara nasıl baktığını, örnek bir grup üzerinde çalışarak incelemektir. Gençlerin yaşlıları nasıl değerlendirildiği ve hangi açılardan eleştirildiği mercek altına alınmakta, tartışılmakta ve saptanan sorunlara çözüm önerileri sunulmaktadır. Buna yönelik olarak, özellikle Gerontoloji (Yaşlanma ve Yaşlılık Bilimi), Sosyal Hizmet ve FTR (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon) Bölümlerinde okuyan bir grup üniversite öğrencisi ile çalışılmıştır. Örneklem için seçilen bu öğrenciler, eğitimlerinin birinci, ikinci, dördüncü ve sekizinci yarıyıllarında okuyan öğrencilerdir. Bu nedenle, bu gençler, yaşlanma ve yaşlılıkla ilgili zorunlu ve/ya seçmeli derslere katılmış olan ve bu nedenle de konuyla ilgili bilgiye sahip olması beklenen öğrencilerdir. Bu gençlere, soru-cevap tekniği ile, yaşlılarla ilgili eleştirileri sorulmuştur. Makalede, öncelikle öğrencilere sorulan bu soru ve gençlerin verdikleri cevaplarla ilgili bilgi sunulmaktadır. Ardından da alınan cevaplar doğrultusunda durum değerlendirmesi yapılmakta ve sorunlar saptanmaktadır. Sonuç olarak da, saptanan sorunların çözümü için tartışma ve öneriler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Yaşlılık, gençlik, yaşlılar, gençler, kuşaklararası çatışma, ayrımcılık, yaş ayrımcılığı.

Abstract
This article aims to analyse, by working on a sample group, how one of the sides, that is the young, see the other side, namely the elderly people. The article tries to understand from which aspects the young people criticize the elderly people, to discuss the observed problems and to suggest solutions. Accordingly, as an applied starting point, a group of young people have been selected for the study. These young people involved in the study as a sample group have especially been chosen from among the university students who are studying at the departments of Gerontology, Social Work, and Physical Therapy and Rehabilitation. They are students who are studying in their first, second, fourth or eighth semester. Consequently, they have already taken compulsory or elective courses on aging and old age and are, consequently, expected to know the subject. These students have been, through the method of question-answer, asked questions about their negative views on elderly people. The article first presents data on the question asked and the answers received from the students. Then, within the framework of the answers, it analyses and discusses the current problematic state of the issue, and finally offers suggestions for the solution of the defined problems.

Keywords
Old age, youth, elderly people, young people, intergenerational conflict, discrimination, agism.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri