Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Husserl’in Kategori Anlayışı
(Husserl on Categories )

Yazar : Mahmut Sami Özdil    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 19-36


Özet
Bu çalışmada Husserl’in ontolojisi ve mantık düşüncesi temele alınarak, onun kategori anlayışı ortaya konmaya çalışılmıştır. Husserl Aristotelesçi kategori anlayışı ile Kantçı kategori anlayışının sentezinden yeni bir kategori anlayışı geliştirir. Aynı zamanda onun “saf mantık” anlayışında açık bir semantik fikri görülür. Husserl anlam kategorileri ile nesne ka-tegorileri arasında bir tür ilişki önerir. Bu ilişkiyi bir semantik teorisi üzerinden gösterir. Husserl’in kategori anlayışının en önemli özelliği tamamlanmış bir liste şeklinde olmayıp, insanın gelişen ve genişleyen bilgi ve tecrübesi ile orantılı olarak gelişmeye açık bir yapı arz etmesidir.

Anahtar Kelimeler
Kategori, Husserl, ontoloji, fenomenoloji, yönelimsellik.

Abstract
In this study, Husserl’s system of categories is tried to introduce by being dependent on his ontology and conception of logic. Husserl develops a new category system from the synthesis of Aristotelian and Kantian categories systems. At the same time, a clear conception of semantics is realized in his “pure logic”. Husserl suggests a kind of correlation between categories of meanings and categories of an object. He shows this correlation by means of a theory of semantics. Husserl does not present a complete list of categories. His conception of categories is set forth a structure that open to improvement with respect to human being’s developing and improving knowledge and experiences.

Keywords
Category, Husserl, ontology, phenomenology, intentionality.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri