Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tabiiyetten Çatışmaya Akkoyunlu Timurlu İlişkileri
(Aqqoyunlu Timurid Relations from Allegiance to Conflict )

Yazar : Hasan Taşkıran    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 22
Sayfa : 305-347


Özet
İlhanlı devletinin yıkılmasıyla Anadolu’nun doğusunda Oğuzlar’ın Bayındır kolu tarafından teşkilatlanmış olan Akkoyunlar, beylik teşekkülü evresinden itibaren Timurlularla metbû ve tabiîlik hukuku çerçevesinde dostane münasebetler geliştirdi. Kara Yülük Osman Bey’in 1400’den itibaren Emir Timur’u metbû kabul etmesiyle başlayan münasebetler sonraki Akkoyunlu Beyleri tarafından siyasi, askeri ve akrabalık ilişkileriyle geliştirilmeye çalışıldı. Akkoyunlu Beyleri ezeli düşmanları Kara Koyunlara karşı Timur ve Timurlu Mirzaları bir koruyucu olarak görmekteydiler. Osman Bey’in ölümünden sonra Ali Bey (1435-1438), Hamza Bey (1438-1444) ve Cihangir Mirza (1444-1453) döneminde Akkoyunlu Timurlu ilişkileri durağan bir sürece girdi. Ancak bu anlayış Uzun Hasan Bey’in Akkoyunların başına geçmesiyle değişti. Güçlü Akkoyunlu devleti müteffiki olan Timurlularla doğrudan çatışmaya başladı. Bu çatışma, Akkoyunlu Uzun Hasan Bey’in Timurluların son güçlü hükümdarı Ebû Said’i öldürmesi ve Timuruluların iç işlerine müdahalesiyle son buldu. Bu makale, Kara Yülük Osman Bey döneminden başlayıp Uzun Hasan dönemine kadar süren Akkoyunların Timurlularla kurdukları siyasi, askeri ve akarabalık münasebetlerini tarihsel süreç içerisindeki değişimlerini incelemektedir.

Anahtar Kelimeler
Akkoyunlar, Timur, Kara Yülük Osman, Şahruh, Ebû Said, Uzun Hasan.

Abstract
With the collapse of the Ilkhanate, the Aqqoyunlu state organized by the Bayindir tribe of Oghuz developed friendly relationships with the Timur within the framework of liege and naturalness. The relationships which have begun since the 1400s with Qara Osman Beg's acception Amir Timur as an overlord was tried to be developed politic, military and kinship connections by the later Aqqoyuns begs. The Aqqoyunlu begs regarded Timur and Timurs lords guardian against their nemesis, The Qara Qoyunlus. After the death of Osman Beg, Ali Beg (1435-1438), Hamza Beg (1438-1444), and Cihangir Mirza (1444-1453) entered a stable process in the Timurid relations Aqqoyunlu. However, this perception changed when Uzun Hasan Beg came to the throne of Aqqoyuns. A strong Aqqoyunlu State began to clash directly with its former friend Timurids. This conflict ended with Akkoyunlu Uzun Hasan Bey killing the last powerful ruler of Timurids, Abu Said and interfering with the internal affairs of Timureans. This article analyses the change in political, military and kinship relations between the Aqqoyuns with Timur from Qara Osman Beg period to Uzun Hasan in the historical process.

Keywords
Aqquyunlu, Timur, Qara Osman, Shahrukh, Abu Said, Uzun Hasan.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri