Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


IŞİD’in Musul İşgali ve Türkmenler
(ISIS' Mosul Occupation and the Turkmen )

Yazar : Ziya Abbas    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 435-456


Özet
Irak Türkmenleri 2003 öncesi Irak yönetimlerinin Araplaştırma politikaları, 2003 sonrası Erbil yönetiminin Kürtleştirme politikaları ve IŞİD gibi terör örgütlerinin en büyük mağduru olmuştur. IŞİD tarafından 10 Haziran 2014 yılında başlatılan operasyonlarda Türkmenler, katliamlara, tecavüzlere uğramış, göçe zorlanmıştır. 2003 sonrası Türkmen coğrafyasının tartışmalı bölgeler haline gelmesi ve 10 Haziran 2014’teki gelişmelerle birlikte, Türkmenler, tarafı olmadıkları bir savaş ve çatışma ortamında, iki ateşi arasında kalmıştır. Türkmenlerin büyük bir bölümü ise hayatta kalabilmek adına topraklarını ve evlerini ve her şeylerini terk etmek zorunda kalmıştır. Bu çalışma IŞİD terör örgütünün 10 Haziran 2014’te Irak’ın en büyük şehirlerinden biri olan Musul’u işgal etmesiyle başlayan krizle çatışma ortamında kalan Irak Türkmenlerini ele almaktadır. Çalışmada IŞİD’in Musul işgali öncesi Türkmenlerin genel durumuna değinildikten sonra, işgal ile birlikte Türkmen coğrafyasının çatışma alanına dönüşmesi ve Türkmenlere yansımaları incelenmiştir. Son başlıkta ise Musul’da IŞİD Krizi Türkiye açısından ele alınmıştır. Türkmen bölgeler Araştırma merkezlerinin çalışmalarının yanı sıra, Akademisyenlerin çalışmaları, basın yayın organları ve saha çalışması sırasında bölgeden elde edilen bilgilerden yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türkmenler, Irak, IŞİD, Musul, işgal.

Abstract
The Iraqi Turkmen were the biggest victims of the Arabization policies of Iraqi administrations before 2003, the Kurdishization policies of Erbil administration and ISIS after 2003. In the operations launched by ISIS on June 10, 2014, the Turkmens were subjected to massacres and rape and forced to migrate. After Turkmen geography became a controversial region after the 2003 and the developments on June 10, 2014, the Turkmen were caught between two fires in an environment of war and conflict. Most of the Turkmens had to leave their lands and houses and everything to survive. This study examines the Iraqi Turkmens who conflict with ISIS in June 2014. In this study, after the general situation of Turkmens before ISIS's Mosul invasion, the transformation of Turkmen geography into conflict area with its occupation and its reflections on Turkmens were examined.

Keywords
Turkmen, Iraq, ISIS, Mosul, occupation.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri