Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Evde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Yerinde Yaşlanmaya İlişkin Tutumlarının Sosyo-Demografik Değişkenler Bağlamında İncelenmesi
(A Research on Attitudes of Old Individuals Living at Home Related to Aging in Place in the Context of Socio-Demographic Factors )

Yazar : Gülsüm Korkut  & Tahir Dikmen  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 22
Sayfa : 93-118


Özet
Bu araştırma yaşlı bireylerin yaşamlarını sürdürdükleri çevrelerine ilişkin memnuniyet düzeylerini belirleyerek, sosyo-demografik özelliklerin yaşlı bireylerin tutumları üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında Burdur ili Bucak ilçesinde yaşayan 250 yaşlı bireye ulaşılmıştır. Katılımcılara sosyo-demografik özelliklerinin ölçüldüğü veri formu ile Yerinde Yaşlanma Ölçeği uygulanmıştır. Kalınkara ve Kapıkıran (2017) tarafından geliştirilen “Yerinde Yaşlanma Ölçeği”; 15 maddeden ve 3 faktörden (algılanan sosyal destek, fiziksel yeterlilik ve elde edilebilen sosyal destek) oluşmaktadır. Verilerin analizinde ölçek puanlarının sosyo-demografik özelliklere göre farklılık gösterme durumunun analiz edilebilmesi için t testi ve ANOVA testi kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yaşlı, yerinde yaşlanma, aile bireyleri, sosyo-demografik özellikler, tutum.

Abstract
This research was performed with the purpose to reveal the effect of socio-demographic characteristics on attitudes of old individuals by determining satisfaction levels regarding the environment of old individuals. 250 old individuals living in the Bucak District of Burdur Province were reached out as part of this study. Participants were subjected to Aging-in-Place Scale with the data form which measures the socio-demographic characteristics. “Aging in Place Scale” developed by Kalınkara and Kapıkıran (2017) consists of 15 items and 3 factors (perceived social support, physical ability and obtainable social support). In the analysis of the data, t and ANOVA tests were used to be able to analyze the situation of scale points being different in accordance with the socio-demographic characteristics.

Keywords
Old, aging in place, family individuals, socio-demographic characteristics, attitude.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri