Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Felsefe Bağlamında Sosyal Bilimler Perspektifinden Öznel İyi Oluş
(Subjective Well-Being from the Perspective of Social Sciences in the Context of Philosophy )

Yazar : Yıldırım Onur Erdiren    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 22
Sayfa : 33-42


Özet
Sosyal bilimler perspektifinden öznel iyi oluş farklı disiplinlerde ele alınmaktadır. Bilindiği üzere sosyoloji, psikoloji ve felsefe insanı anlamaya yönelen, irdeleyen ve pratik davranışlarını inceleyen disiplinlerdir. Bu disiplinlerin ortak özelliği insanın eylemlerini sorgulama ve anlama üzerinedir. İnsan eylemlerinin (tercihlerinin) yanı sıra mutluluk kavramının da bu disiplinlerin irdelediği ortak özelliklerdendir. Kavramları irdeleyen öznel iyi oluşun felsefede hangi anlamlarda kullanıldığı da sorgulanan diğer bir konudur. Felsefede öznel iyi oluş kavramını idrak etmek için ilk olarak felsefenin ne olduğunu anlamak gerekmektedir. Felsefe bireyin kendini sorgulaması, değerlendirmesi, anlaması, ifade etmesi ve ne yaptığını bilmesi (hangi eylemler sergilediğini) için kullandığı önemli bir disiplindir. Felsefede öznel iyi oluş, diğer disiplinlerden farklı niteliğe sahip olan, Antik Çağda sıkça filozoflar tarafından tartışılan ve farklı görüşlere neden olan “iyi” ve “mutluluk” kavramlarının ne olduğu olarak tanımlanabilir.

Anahtar Kelimeler
Felsefe, sosyal bilimler, öznel iyi oluş, iyi, mutluluk.

Abstract
Subjective well-being from the perspective of social sciences is discussed in different disciplines. As it is known, sociology, psychology and philosophy are the disciplines that are directed towards understanding, examining and examining practical behaviors. The common feature of these disciplines is about questioning and understanding human actions. In addition to human actions (preferences), the concept of happiness is a common feature of these disciplines. The meaning of subjective well-being which is used in philosophy is another subject that is questioned. In order to realize the concept of subjective well-being in philosophy, it is necessary to first understand what philosophy is. Philosophy is an important discipline that an individual uses to question, evaluate, understand, express himself, and to know what he is doing. Subjective well-being in philosophy can be defined as the concepts of “good” and “happiness, which are different from other disciplines, often discussed by philosophers in ancient times and lead to different views.

Keywords
Philosophy, social science, subjective well-being, good, happiness.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri