Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Behçet Çelik’in Soluk Bir An ve Dünyanın Uğultusu Romanlarında Varoluşsal Sorgulamalar
(Existential Questionings in the Novels Soluk Bir An and Dünyanın Uğultusu by Behçet Çelik )

Yazar : Mustafa Aydemir  & Nihal Uysal Zan  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 22
Sayfa : 147-173


Özet
Varoluşçuluk “varoluş özden önce gelir” prensibine dayanmaktadır. Bu prensip, temelini insanın özgürlüğünden alır. Önce dünyaya gelen insan, daha sonra kendi özünü oluşturmakta özgür olur. Bu özgürlük beraberinde insana sorumluluk yükler. Kişi, kendi varoluş değerini ortaya çıkarmak zorundadır. Behçet Çelik, kendine özgü eserleriyle son dönem yazarlarımızın önemli isimlerinden biridir. Yazın hayatına öykü ile başlayan yazarın dört tane romanı vardır. Yazar, eserlerinde genel olarak sıradanlığın altında yatan modern insanın varoluşsal problemlerini yalın bir dille anlatır. Soluk Bir An romanında, arkadaşının eşi Esra’ya âşık olmasıyla varoluşsal sorgulama süreci başlayan roman kahramanı Taner’in hikâyesi konu edilirken Dünyanın Uğultusu romanında işsiz kaldıktan sonra varoluş sürecine giren roman kahramanı Ahmet’in serüveni anlatılır. Bu çalışmanın amacı, ilk olarak Martin Heidegger tarafından ortaya atılıp J.P.Sartre tarafından edebiyata uyarlanan varoluşçuluk (egzistansiyalizm) bağlamında, Soluk Bir An ve Dünyanın Uğultusu romanını incelemektir. Bu romanlarda özgür seçimler yaparak özünü oluşturamamış bireyin varoluş sorgulamalarıyla kendi benliğini bulma çabalarını göstermeye çalışmaktır.

Anahtar Kelimeler
Behçet Çelik, Soluk Bir An, Dünyanın Uğultusu, varoluşçuluk, sorgulama.

Abstract
Existentialism originates in the principle that existence is more significant than esence. The basis of this principle is based on human freedom. The man first sees the light of the day is free to bring into his essence. This freedom imposes responsibility on a human being. The individual has to reveal his own existence value. Behçet çelik is one of the important names of our recent epoch literature with his unique Works. The writer whose life started with short stories has four novels. In his Works, the writer with a plain expression describes the existential problems of modern-day underlying the commonality in general. While it is, in Soluk Bir An, focused on the story of Taner the protagonist whose existentialist questioning starts with his love for Esra who is his friend’s wife, in Dünyanın Uğultusu, the adventures of Ahmet who enters into existentialism process after being fired are narrated. This study aims to examine (analyze, research ) the novels Dünyanın Uğultusu and Soluk Bir An within the context of existentialism firstly suggested by Martin Heidegger and adapted to literature by J.P. Sartre. It is tried to show the attempts of the individual who cannot create his own self making free (liberal) selections to find his own personality with existentialist questioning.

Keywords
Behçet Çelik, Soluk Bir An, Dünyanın Uğultusu, existentialism, questioning.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri