Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Alanında Çoklu Kurumsal Mantıklar
(Multiple Institutional Logics in the Field of Social Entrepreneurship in Turkey )

Yazar : Hava Yaşbay Kobal    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 559-589


Özet
Çalışmada, Türkiye’de sosyal girişimcilik alanındaki kurumsal baskıların, kurumsal baskılara verilen yanıtların ve çoklu kurumsal mantıkların araştırılması amaçlanmaktadır. Araştırmada, Türkiye’de sosyal girişimcilik alanındaki dokümanlardan edinilen veriler NVivo 12 nitel veri analizi programında analiz edilmiştir. Sonuçlar, sosyal girişimcilik alanında yer alan aktörlerin sosyal girişimciliği tanımlarken hem sosyal faydanın sürdürülebilirliğine hem de finansal sürdürülebilirliğe vurgu yaptıklarını göstermektedir. Finansal sürdürülebilirlik ise daha çok ürün satışları ile sağlanmaktadır. Ayrıca Türkiye’de mevzuatta sosyal girişimcilerle ilgili yasal bir çerçevenin olmaması nedeniyle alandaki kurumsal baskıların zorlayıcı izomorfizm şeklinde gerçekleştiği görülmüştür. Sosyal girişimler zorlayıcı baskılara “uzlaşma stratejisi” ile yanıt vererek faaliyetlerini hem vakıf/dernek hem de şirket şeklinde hibrid bir yapı ile devam ettirmektedirler. Bu durum sosyal girişimcilik alanında çoklu mantıkların birlikte var olduğu gerçeğine işaret etmektedir. Alanda hakim olan mantıklardan biri “piyasa mantığı” iken bir diğeri de “sosyal amaç mantığı”dır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal girişimcilik, kurum, kurumsal mantıklar, çoklu kurumsal mantıklar.

Abstract
This study aims to investigate institutional pressures, responses to the conflicting demands of responses to institutional pressures and multiple institutional logics on the social entrepreneurship field in Turkey. The data of this study obtained from documents in the field of social entrepreneurship in Turkey is analyzed with NVivo 12 qualitative data analysis program. Results show that actors in the field of social entrepreneurship emphasize both sustainability of social benefit and financial sustainability when defining social entrepreneurship. Financial sustainability is mostly achieved through product sales. In addition, due to the lack of a legal framework in the legislation related to social entrepreneurs in Turkey, ınstitutional pressures in the field take place in the form of coercive isomorphism. Social enterprises respond to coercive pressures with a “compromise strategy” and carry on their activities with a hybrid structure both as a foundation/association and a company. This situation points out to the fact that multiple logics coexist in the field of social entrepreneurship. One of the logic prevailing in the field is "market" and the other is "social purpose".

Keywords
Social entrepreneurship, institution, institutional logics, multiple institutional logics.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri