Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İbn Haldun'a Göre Liderin ya da İyi Bir Hükümetin Nitelikleri ve Tek Kişinin İktidarı
(Qualities of the Leader or a Good Government and the Power of One Person according to Ibn Khaldun )

Yazar : Alaaddin Yanardağ    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 271-285


Özet
Türkler İbn Haldun’u 16. Yüzyılda incelediler. Avrupa’da ilk İbn Haldun biyografisi (kısaltılmış ve yanlışlarla dolu olarak) 1697 yılında, Herbelot Doğu Kitabevinde yayınlandı. O zamandan beri İbn Haldun birçok düşünür, filozof ve yazarla karşılaştırılmıştır. Mukaddime, İbn Haldun’un Kitabu’l-İber adlı eserinin ilk bölümüdür. İbn Haldun tarihin, Mukaddime’de ortaya koyduğu ilkeler ışığında okunmasını istemiştir. Mukaddime’de, tarih ve toplum hakkındaki düşüncelerini, geçmişin ve günün nasıl doğru anlaşılabileceğini tartıştığı bir tarih metodolojisi ortaya koymuştur. İbn Haldun’un Mukaddime’de ifade ettiği liderlik tarzı, tek kişinin iktidarını öneren monarşidir. Bu çalışmada filozofun liderlik yaklaşımını ele almaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
İbn Haldun, Mukaddime, liderlik, hükümdarlık, tek kişinin iktidarı.

Abstract
The Turks studied Ibn Khaldun in the 16th century. The first biography of Ibn Khaldun in Europe (abbreviated and full of errors) was published in 1697 at Herbelot East Bookstore. Since then, Ibn Khaldun has been compared with many thinkers, philosophers and writers. Muqaddima is the first part of Ibn Khaldun's Kitab al-Ibar. Ibn Khaldun demanded that the history should be read in the light of principles revealed in Muqaddima. In Muqaddima, a history methodology has been developed that discusses his thoughts about history and society, how history and day can be understood correctly. The leadership style expressed in Muqaddima by Ibn Khaldun is the monarch, who suggests one's power. In this work we will try to address philosophy's leadership approach.

Keywords
Ibn Khaldun, Muqaddima, leadership, sovereignity, the power of one person.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri