Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Avrupa’da İlk Birlik Pratiği Olarak Kalmar Birliği ve Kalmar Anayasası
(Kalmar Union and Kalmar Constitution as First Union Practice in Europe )

Yazar : Halil Yavaş    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 22
Sayfa : 349-371


Özet
İskandinav krallıkları Viking çağından itibaren ara sıra birleşmişler ancak bu kısa süreli olmuştur. XIV. yüzyıl sonlarına gelindiğinde Danimarka, İsveç ve Norveç feodal bir şekilde tekrar bir araya geldi. Fakat diğerlerinden farklı olarak bu kez bu birliklerini anayasal bir zemine oturttular. Kalmar Birliği denen bu yapının mimarı Kraliçe Margaret idi. Kraliçe hem içeride hem de dışarıda yürüttüğü akıllıca politikalar sayesinde birliği sağlam bir zemine oturtmuş ve ülkeyi bölgede ticari olarak söz sahibi bir pozisyona getirmişti. Ancak bu kazanımlar 1412’de Margaret’in ölmesiyle birlikte yok olmaya başladı. Bunda Kraliçe’nin aksine Kral Erik’in basiretsiz politikalarının büyük payı vardır. Sonuç olarak 1450’lerden itibaren İsveç birlikten çıkma arayışlarına girdi ve 1523’e gelindiğinde de tamamen ayrıldı. Danimarka ve Norveç ise 1814’e kadar birliği muhafaza ettiler.

Anahtar Kelimeler
Kalmar Birliği, Kraliçe Margaret, Kral Erik, Töton Şövalyeleri

Abstract
Ever since the Viking Age the Scandinavian Kingdoms have been united, but these short-term has been. By the end of the fourteenth century, Denmark, Sweden and Norway reunited again in a feudal way. But unlike the others, this time they put their union on a constitutional ground. The architect of this structure, called The Kalmar Union, was Queen Margaret. The Queen placed the Union on a solid ground as a result of the smart policies she carried out both inside and outside. Thus, he brought the country to a position that has a commercial influence in the region. However, these achievement began to disappear with Margaret's death in 1412. Unlike the Queen, King Erik's inattentive policies play a big part in this. As a result, from the 1450s onwards, Sweden entered the search for exiting the Union, and by 1523 it left completely. Denmark and Norway maintained the Union until 1814.

Keywords
Kalmar Union, Queen Margaret, King Erik, Teutonic Knights

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri