Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Küçük Çocuklarda Akran İlişkilerinin Okula Uyum Değişkenlerini Yordayıcı Gücü: KKTC Örneği
(The Predictive Power of Peer Relationships on School Adjustment Variables in Young Children: The Case of TRNC )

Yazar : Hülya Gülay Ogelman  & Pembe Aytaç  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 647-668


Özet
Araştırmanın temel amacı; okul öncesi eğitime devam eden çocukların akran ilişkilerinin okula uyum değişkenleri üzerindeki yordayıcı etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklem grubunu, KKTC’nin Lefkoşa kazasında okul öncesi eğitime devam eden, 5 yaş grubundan 121 çocuk (63 kız (%52.1), 58 erkek (%47.9)) oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Ladd ve Profile Çocuk Davranış Ölçeği, akran seçimine dayalı sosyometri tekniği ile 5-6 Yaş Çocukları için Okula Uyum Öğretmen Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Ladd ve Profilet Çocuk Davranış Ölçeği ile 5-6 Yaş Çocukları için Okula Uyum Öğretmen Değerlendirme Ölçeği okul öncesi eğitimi öğretmenleri tarafından doldurulmuştur. Akran seçimine dayalı sosyometri tekniği, çocuklara bireysel olarak uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre akran ilişkileri değişkenlerinden sosyal etki, sosyal tercih, aşırı hareketlilik, sosyal olmayan davranış, olumlu sosyal davranış, dışlanma, kaygılı-korkulu olma ve saldırganlık, okula uyum değişkenlerinden en az birini yordamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Akran ilişkileri, sosyometri, okula uyum, küçük çocuklar.

Abstract
The main purpose of this study was to examine the predictive power of peer relationships of preschool children on school adjustment variables. The sample group of the study consisted of 121 children (63 girls (52.1%), 58 boys (47.9%) in the age group of 5 years, attending preschool education in Nicosia city of TRNC. In the study, Ladd and Profile Child Behaviour Scale, sociometry technique based on peer selection, and Teacher Rating Scale of School Adjustment for 5-6 Years of Children have used the data collection tools. Ladd and Profile Child Behaviour Scale and Teacher Rating Scale of School Adjustment for 5-6 Years of Children were completed by preschool teachers. The sociometry technique based on peer selection was applied to children individually. According to the results of the study, social effect, social preference, hyperactivity, asocial behavior, prosocial behavior, excluded, anxious-fearful and aggression among peer relationship variables predicted at least one of school adjustment variables.

Keywords
Peer relationships, sociometry, school adjustment, young children.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri