Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Oğuz Atay’ın Tehlikeli Oyunlar Romanı ile Poyraz Karayel Dizisinin Medyalararasılık Bağlamında Karşılaştırılması
(Comparison of Novel Tehlikeli Oyunlar by Oğuz Atay and Series of Poyraz Karayel in Intermedia Context )

Yazar : Ecem Pekgöz  & Alper Keleş  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 22
Sayfa : 175-202


Özet
Günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle medya alanları artmış ve artık herhangi bir medyanın girmediği alan neredeyse kalmamıştır. Farklı alanlarda farklı şekillerde kullanılan medyalar arasında, edebiyat medyasında da önemli gelişmeler yaşanmakta ve bu gelişmeler sayesinde edebiyat çalışmaları için farklı bir çıkış noktası oluşturulmaktadır. Birbirinden farklı özelliklere sahip çeşitli medyaların karşılıklı olarak birbirleriyle etkileşimde bulunmaları medyalararasılık kavramının kısa bir tanımı olarak kabul edilebilir. Bu çalışma ilk baskısı 1973 yılında yapılmış olan ve Türkiye’nin ilk postmodern roman yazarlarından biri sayılan Oğuz Atay’ın Tehlikeli Oyunlar romanı ile Türkiye’de 2015-2017 yılları arasında ulusal bir kanalda haftalık olarak yayınlanan, senaryosu Ethem Özışık ve ekibi, yönetmenliği ise Çağrı Vila Lostuvalı (1-62. Bölümler) ile Osman Taşçı (63-82. Bölümler) tarafından üstlenilen Poyraz Karayel dizisi arasındaki medyalararasılık ilişkilerini göstermeyi ve bu iki eseri yine bu bağlamda karşılaştırmayı, ayrıca son yıllarda sıkça tartışılan metinlerarasılık kavramından bir adım öteye medyalararasılık kavramını da kendi eksenindeki yöntemleriyle daha anlaşılır kılmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Medyalararasılık, öykünme, işaretleme, Oğuz Atay, Poyraz Karayel.

Abstract
Nowadays, with the development of technology, the fields of media have increased and now there is no space left by any media. In the intermedia, which are used in different ways in different fields, important developments have taken place in the literature media and these developments have created a different starting point for literature studies. The mutual interaction of different media with different characteristics can be considered as a definition of the concept of Intermedia. In this study, the first edition, which was built in 1973 and Turkey's first postmodern novel is considered one of the authors Oğuz Atay's Tehlikeli Oyunlar published weekly on national television between the years of 2015-2017 in Turkey with the novels, screenplays Ethem Özışık and his team, while directing call it aims to show the intermedial relationships between the Poyraz Karayel series undertaken by the Çağrı Vila Lostuvalı (Chapters 1-62) and Osman Tasçı (Chapters 63-82). It also aims to make more understandable the concept of intermediality one step further from the concept of intertextuality, which has been discussed frequently in recent years, with its own methods.

Keywords
Intermedia, mimetic, marking, Oğuz Atay, Poyraz Karayel.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri