Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Altın ve Hisse Senedi Fiyatları Arasında Nedensel İlişki: Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi
(Causal Relationship between Gold and Stock Prices: Toda-Yamamoto Causality Analysis )

Yazar : Filiz Yıldız Contuk    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 619-630


Özet
Altın, dünya genelinde konvertibilitesinin yüksek olması, finansal dalgalanmalara karşı güvenilir bir yatırım aracı olması, enflasyon karşısında değer kaybetmemesi gibi birçok nedenden dolayı tercih edilmektedir. Bu durum altın talebinin günden güne artmasına neden olmaktadır. Dünya Altın Konseyi’nin 2019 yılı verilerine göre Türkiye en fazla altın rezervi bulunduran ülkeler arasında 18. sıraya yükselmiştir. Bu amaçla çalışmada, Türkiye’ de altın fiyatları ile hisse senedi fiyatları arasındaki nedensel ilişki, Ocak 2005-Eylül 2019 yılı aylık verileriyle, Toda-Yamamoto nedensellik analizi ile test edilmiştir. Analiz sonuçları, altın fiyatlarından hisse senedi fiyatlarına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Altın fiyatları, hisse senedi fiyatları, nedensel ilişki, Toda-Yamamoto nedensellik analizi.

Abstract
Gold is preferred for many reasons such as high convertibility worldwide, being a reliable investment instrument against financial fluctuations and not losing value against inflation. This situation causes the demand for gold to increase day by day. According to World Gold Council data for the year 2019, Turkey is among the countries with the most gold reserves has risen to 18 as well. For this aim, Turkey's causal relationship between stock prices and gold prices, with the monthly data for January 2005 to September 2019, has been tested with Toda-Yamamoto causality analysis. The results of the analysis show that there is a one-way causality relationship from gold prices to stock prices.

Keywords
Gold prices, stock prices, causal relationship, Toda-Yamamoto causality analysis.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri