Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tematik Radyo Yayıncılığı
(Thematic Radio Broadcasting )

Yazar : Neslihan Kılıç    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 281-302


Özet
Radyo, 1865’ten 1900’e kadar yaklaşık kırk yıllık bir sürede, çeşitli bilim adamlarının katkılarıyla teknik gelişimini tamamlamıştır. Dünyada ilk deneme yayınları I. Dünya Savaşı sırasında daha çok askeri amaçlarla yapılmış, 1920’li yıllardan itibaren ise düzenli yayına geçilmiştir. II. Dünya Savaşı yıllarında radyonun propaganda aracı olarak kullanılması, kitle iletişimindeki gücünü arttırmış ve televizyonun yaygınlık kazandığı 1950’li yıllara kadar radyo altın dönemini yaşamıştır. Televizyonun yaygınlaşmasıyla eski önemini kaybeden radyo, iletişimin dijital çağında aradığı fırsatı bulmuş ve yeni medya uygulamalarıyla bir çıkış yakalamıştır. Yeni medya uygulamalarının radyo yayıncılığına getirdiği yeniliklerden biri de tematik yayıncılıktır. Tematik yayın, günümüzde gerek radyo gerekse televizyon yayıncılığında kullanılan bir kavramdır. Bu makalede konu radyo yayıncılığı açısından ele alınmıştır. Buna göre tematik radyo yayıncılığı, yayın süresinin önemli bir kısmını haber, müzik, spor, ekonomi, trafik, hava durumu ve din gibi konulara ayıran ve genel dinleyici kitlesi dışında belirlenmiş özel bir dinleyici kesimine hitap eden yayın türüdür. Bugün ülkemizde oldukça geniş bir dinleyici kitlesine sahip çok sayıda tematik radyo kanalı bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Radyo, radyo yayıncılığı, tematik yayın, tematik radyo yayıncılığı.

Abstract
The radio has completed its technical development over nearly forty years from 1865 to 1900 with the contributions of various scientists. During the First World War, the first test broadcast in the world were mostly made for military purposes, and from the 1920s onwards, they were regularly broadcast. The use of radio as a propaganda tool in World War II increased its power in mass communication and experienced the golden era of radio until the 1970s when television became widespread. The radio, which could not reach its old popularity from 1970 to 2000s, found the opportunity it sought with the digitalization of communication and reached an exit with internet and new media applications. Thematic broadcasting is one of the classifications of broadcasting in the field of media and mass communication. Thematic broadcasting is a concept used both in radio and television broadcasting today. In this article, the subject is discussed in terms of radio. Accordingly, it is possible to express thematic radio broadcasting as a type of broadcast that devotes a significant part of the broadcasting time to topics such as news, music, sports, economy, traffic, religion, documentary, education, culture and history and identifies a specific audience as the target audience, except for the general audience. Today, there are many thematic radio channels in our country with a very wide audience.

Keywords
Radio, radio broadcasting, thematic broadcasting, thematic radio broadcasting.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri