Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye'deki Üniversite Müzeleri ve Koleksiyonları
(University Museums and Collections in Turkey )

Yazar : Derya Pekgözlü Karakuş    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 247-280


Özet
Bu makale Türkiye'deki üniversite müzeleri ve koleksiyonları ile ilgili bilgiler içermektedir. Makalede müzeler, belli kategorilere göre listelenmiştir. Bu kategoriler, müzelerin bağlı bulundukları üniversitenin adı, müzenin adı, müzelerin koleksiyon türü, açılış yılı ve müzelerin bağlı bulunduğu birim/kurum vb.dir. Üniversitelere bağlı müzeler, ait oldukları kampüslerin kurumsal gelişimlerini arttırmak, kültürel birikimlerine katkı sağlamak, eğitim ve araştırmaya yönelik akademik, bilimsel ve sanatsal çalışmalarda bulunmak ve üniversite-çevre etkileşimini sağlamak gibi önemli görev ve faaliyetleri yürütmektedir. Bu çalışma, üniversite müzelerinin önemi hakkında öneriler içermektedir. Araştırmanın sonucunda üniversite müzelerinin, alışılagelmiş eğitim kurumlarına alternatif birer eğitim ortamı olarak halka ve bağlı olduğu kuruma yönelik önemli işlevlerinin olduğu belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Müze, koleksiyon, müze türleri, üniversite müzeciliği, eğitim.

Abstract
This article contains information about university museums and collections in Turkey. Museums in the article; is listed according to certain categories. These categories are the name of the university to which the museums are affiliated, the name of the museum, the type of collection of the museums, the year of opening, and the category of the unit/institution to which the museums belong, etc. Campus museums are established to contribute to academic development, preserve collections, lead to scientific, educational, and art research, manage the public relationships. Thıs work, suggestions about the importance of university museums contain. End of the research, it is stated that campus museums have important functions and missions towards parent institute and public like formal education as an alternate for class-based education.

Keywords
Museum, collection, museum types, university museology, education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri