Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


49 Numaralı Tahrir Defterine Göre 1520'de Simav
(Simav District in the Year of 1520 According to Cadastral Record Book No. 49 )

Yazar : Kadir Adamaz    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 381-407


Özet
XVI. Yüzyılda Simav, Kütahya Sancağına bağlı bir kaza olarak görülmektedir. Çalışmamızda Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinde 49 numaralı tahrir defteri verileri ışığında Simav’ın demografik yapısı ele alınmış, yerleşmeler ve bunun yanında ekonomik yapısına da değinilmiştir. Öncelikle Simav şehri üzerinde durulmuştur. Tahrir defterinden şehir merkezinde Yukaru, Orta ve Aşağa adında üç mahalle bulunduğu ve yaklaşık toplam nüfusun da 1375 kişiden oluştuğu tespit edilmektedir. Simav’ın kırsal bölgesinin geniş bir alana yayıldığı ve mezralar yanında 69 adet köyü bulunduğu, buralarda da toplam yaklaşık nüfusun 8045 kişiden oluştuğu anlaşılmaktadır. Kazanın toplam nüfusu ise yaklaşık olarak 9420 kişiyi bulmaktadır. Kaza nüfusunun %14,60 şehirde yaşarken, %85,40’ı kırsal bölgede yaşamaktadır. Ayrıca bölgenin konar-göçerlere ev sahipliği yaptığı, bazı köy isimlerinin Yörük cemaat isimlerinden oluştuğu tespit edilmektedir. Kazada buğday, arpa, burçak, yulaf gibi hububat yanında, sebze ve meyve yetiştirildiği, arıcılık yanında hayvancılık faaliyetlerinin de yürütüldüğü görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı, Kütahya, Simav, şehir, demografi, tahrir defteri.

Abstract
Simav was seen as a district connected to the Sanjak of Kütahya in the XVI. century. In our study, the demographic structure of Simav was discussed in light of the data from the Cadastral Record Book No. 49 in the Presidential Ottoman Archive, and settlements and the economic structure was also mentioned. Firstly, the city of Simav was addressed. It is determined from the cadastral record book (Tahrir) that there were three neighborhoods in the city center called Yukaru (Upper Part), Orta (Middle Part), and Aşağa (Lower Part) and the total population consisted of approximately 1375 persons. It is understood that rural areas of Simav spread over a large area and there were 69 villages next to the hamlets, where the total population was approximately 8045 people. The total population of the district was approximately 9420 people. While 14.60% of the district population lived in the city, 85.40% lived in rural areas. In addition, it is determined that the region was home to nomads and some village name sare composed of Yörük (Yuruk) community names. It is observed that besides grains such as wheat, barley, bitter vetch, oat; vegetables and fruits were grown and livestock activities were also carried out in addition to the beekeeping in the district.

Keywords
Ottoman, Kütahya, Simav, city, demography, cadastral record.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri