Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Fütürizm’de Toplumsal Yapı ve Umberto Boccioni
(Social Structure in Futurism and Umberto Boccioni )

Yazar : Turgay Karataş  & Asuman Aypek Arslan  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 22
Sayfa : 459-472


Özet
20. yy’da büyük dünya savaşları, teknolojik gelişmeler, buhranlar ve milliyetçilik düşünceleri temelinde farklı akımlar olarak varlığını devam ettirmiştir. Bu akımlar içerisinde ses getiren akımlardan birisi olan 1909 senesinde esasen şair olan Filippo Tommaso Marinetti tarafından ilan edilen fütürizm, yeni dünya düzenini destekleyerek geçmişten bugüne süregelen tüm sanat anlayışlarını reddetmiştir. Çalışma, bir fütürist sanatçı olan Umberto Boccioni’yi, fütürizme damga vuran, eserlerinde yakaladığı dinamizmi, hızı ve devinimi anlatma biçimini gösteren eserlerini ve dönemin İtalya’sının toplumsal olarak ne durumda olduğunu incelemektedir. Boccioni’ye göre esas olan hızdır. Aynı zamanda heykel çalışmaları da yapmış ve yine hızın betimlemesi konusunu kendine has üslubuyla heykel eserlerine de yansıtmıştır. Divizyonizm adına da çalışmaları bulunan sanatçı, yazdığı makaleler ile de fütürizm konusunda adından söz ettirmiştir.

Anahtar Kelimeler
Fütürizm, Marinetti, Boccioni, hız, hareket, toplumsal yapı.

Abstract
In the 20th century, it continued to exist as different art movements based on big world wars, technological developments, crises and nationalism. Futurism, declared by the poet Filippo Tommaso Marinetti in 1909, one of these movements, has rejected all the conception of art from the past to the present by supporting the new world order. The study examines Umberto Boccioni a futurist artist, who makes a mark to futurism who shows the dynamism, speed and motion he captured in his works, and what is the social situations of İtaly of the period. According to Boccioni, speed is essential. At the same time, he made sculpture works and he also gave the subject of a depiction of speed to sculpture works with his own style. The artist, who also works on behalf of divisionism which has made one’s mark in futurism with his articles.

Keywords
Futurism, Marinetti, Boccioni, speed, action, social structure.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri