Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Küresel Milli Markalaşma ve TURQUALITY® Programı
(National Branding at a Global Scale and TURQUALITY® Program )

Yazar : Tuğçe Danacı Ünal  & Ramazan Nacar & Ayberk Şeker  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 591-618


Özet
Turkey (Türkiye) ve Quality (Kalite) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan “TURQUALITY®” programı kapsam olarak ihracatı arttırmak için Türk işletmelerine verilen destek ve teşviklerden daha fazlasını ifade etmektedir. Kavramsal olarak incelendiğinde “milli markalaşma” unsurlarını bünyesinde barındıran “TURQUALITY®” programı ile menşe ülke etkisini olumlu yönde değiştirecek uluslararası milli markaların ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada TURQUALITY® programı milli markalaşma kavramı çerçevesinde incelenerek, programın dünü, bugünü ve geleceği tartışılmıştır. Ayrıca detaylı bir şekilde yapılan literatür taraması ile TURQUALITY® programının etkinliği farklı sektörler açısından değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonunda program ile ilgili işlevsel ve sektörel bazda değişikliklere ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak programa başvuru şartları ve programın geleceği konusunda uzman katılımcılar arasında fikir ayrılıkları ortaya çıksa da programın diğer destek ve teşvik programlarından birçok yönden farklılaştığı ve uluslararası milli marka yaratmada işletmelere olumlu katkısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Markalaşma, TURQUALITY®, ihracat, devlet destek ve teşvikleri.

Abstract
The word “TURQUALITY®” is derived from the words Turkey and Quality. TURQUALITY® program is developed for enhancing Turkish exports by providing state aids, subsidies and promotions to companies. Literally, this program encompasses the elements of national branding and aims to support Turkish companies for improving their country-of-origin effect and national branding efforts. In this study, TURQUALITY® program in align with its past, present and future are assessed in terms of national branding concept. As well, based on an extensive literature review its efficiency is also analyzed for different sectors. As a result, it is put forward that this program requires some functional and sectoral modifications. Additionally, even though there are some disagreements among exports about the application procedure and its future, this program is positioned as distinct as from other state aids, subsidies and promotions. It has several benefits for Turkish companies to build and create their national brands on a global scale.

Keywords
Branding, TURQUALITY®, export, state subsidies, aids and promotions.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri