Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bağlanma Stilleri ile Ebeveyn Çatışma Algısının Aleksitimi Üzerindeki Yordayıcı Rolü ve Ebeveyn Aldatmasının Düzenleyici Etkisi
(The Predictor Role of Adult Attachment Types and Parental Conflict on Alexithymia and the Mediator Effect of Parental Infidelity )

Yazar : Pervin Tunç  & Cemile Canan Karabulut  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 119-146


Özet
Bu çalışmanın amacı, yetişkin bireylerde, bağlanma stilleri ve anne-baba çatışması algısının aleksitimi düzeyleri üzerindeki yordayıcı rolününün ve anne-baba aldatmasının düzenleyici etkisinin incelenmesidir. Bu araştırmanın örneklemi, 294 kadın, 73 erkek olmak üzere toplam 367 (n=374) yetişkin katılımcıdan oluşmuştur. Veriler, katılımcılardan online olarak toplanmıştır. Bu kesitsel araştırmada Çocukların Evlilik Çatışmasını Algılaması Ölçeği-Yetişkin Formu, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II ve Toronto Aleksitimi Ölçeği kullanılmıştır. İstatistiksel analizler için SPSS 21 kullanılmıştır. Analiz sonucuna göre erkek katılımcıların Toronto Aleksitimi Ölçeği Duygularını İfade Etme Zorluğu alt boyutundan aldıkları puanların kadınlara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Katılımcıların, partneri aldatma durumunun aleksitimi düzeyi üzerinde pozitif yordama etkisine sahip olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte, katılımcıların kaçınmacı ve kaygılı bağlanma düzeylerinin de aleksitimi düzeyi üzerinde pozitif yordama etkisine sahip olduğu bulunmuştur. Klinisyenlerin, aleksitimi ve sonuçları hakkında daha fazla bilgi sahibi olması daha etkili koruyucu ve tedavi stratejileri sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler
Aleksitimi, bağlanma stilleri, anne-baba aldatması, ebeveyn çatışması algısı.

Abstract
Objective: The objective of this study is to analyze the predictor role of attachment styles and parental conflict on alexithymia levels of adults and to evaluate the regulatory effect of parental infidelity. Method: The sample of this analysis consists of 374 participants, 300 females and 74 males. The data was gathered online. Children’s Perception of Interparental Conflict Scale, Inventory of Experiences in Close Relationships-II and Toronto Alexithymia Scale were used in this cross-sectional study. SPSS was used for statistical analysis. Findings: The analysis demonstrated that the male participants score higher than the female participants in the Difficulty in Expressing Feelings lower dimension of the Toronto Alexithymia Scale. Infidelity was found to be a positive predictor of Alexithymia levels of participants. In addition, avoidant and anxious attachment levels of participants were found to be a positive predictor of Alexithymia. Conclusion: Having more knowledge about alexithymia and its consequences would provide clinicians with better treatment strategies.

Keywords
Alexithymia, attachment styles, parental infidelity, perception of parental conflict.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri