Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Eğitim Yöneticileri Bakış Açısıyla 12 Yıllık Kesintili Zorunlu Eğitim Sistemi: Iğdır Örneği
(The Intermittent Compulsory Education System for 12 Years from the Viewpoint of Administrators: The Case of Iğdır )

Yazar : Çetin Örs  & Halis Erdoğan & Kemal Kipici  
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 4
Sayfa : 131-154


Özet
Bu çalışmada 12 yıl kesintili zorunlu eğitim sistemi eğitim yöneticileri görüşleri açısından değerlendirilmiştir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında, Iğdır il genelinde müstakil ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 132 eğitim yöneticisinin katıldığı bu araştırmada nicel ve nitel yöntemlerle veri toplama aracı olarak anket ve yapılandırılmış görüşme metodu uygulanmıştır. Çalışma 5 ana başlık altında “okulun işlevi”, “öğretmen”, “öğrenci - veli ilişkileri”, “yönetici” ve “yönetim sorunları” açısından değerlendirilmiş, yapılan analizler sonucunda 4+4+4 kesintili 12 yıllık zorunlu eğitimin sisteminin uygulanmasında çeşitli sorunların olduğu tespit edilmiş ve söz konusu sorunlara çözüm olarak bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Eğitim yönetimi, 12 yıl zorunlu eğitim, yeni eğitim sistemi, 4+4+4 sistemi.

Abstract
In this study, the intermittent compulsory education system for 12 years, was evaluated by the view of administrators. In this research; that 132 administrators, who serve in separate primary, secondary and high schools in Iğdır province at 2012-2013 academic year ;participated in; the questionnaire and structured inter-view method were used as data collect means with qualitative and quantitative research methods. The study was evaluated under 5 main headings, in the light of “the function of school”, “the teacher”, “the student and curator relationships”, “the administrator” and “the problems of administration”, various problems were ob-served in practice phase of 4+4+4 intermittent compul-sory system for 12 years and the solutions were sug-gested to these problems.

Keywords
Educational administration, compulsory education for 12 years, new education system, 4+4+4 system.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri