Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Eski Sigara Ambalajlarının Görsel İletişim Tasarımı Açısından Estetik Boyutunun Değerlendirilmesi
(Evaluation of Aesthetic Dimension of Old Cigarette Packaging in terms of Visual Communication Design )

Yazar : Engin Uğur    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 22
Sayfa : 389-405


Özet
Ambalaj tasarımı, ürünün görsel dilidir. Taşıdığı misyon, ürün ile tüketici arasında görsel bir bağ kurmaktır. Ürünün kendisi kadar ambalajının da beğeniliyor olması gerekir. Özgün ve estetik açıdan iyi bir ambalaj tasarımı, pazarlama beklentilerini karşılamasının yanında ürüne ayrı bir değer katar. Ülkemizde uzun yıllar rekabetsiz, düşük kalitede üretilen yerli sigaraların ambalajlarına da özen gösterilmemiştir. 1980 sonrası yabancı sigara markaları ile rekabetin başlaması ile daha kaliteli sigaralar daha iyi ambalajlarla satışa sunulmaya başlanmıştır. İyi bir ürünün kötü bir ambalaj içinde sunulması doğru değil ise düşük kalitede bir ürünün çok prestijli bir ambalaja sahip olması da doğru değildir. Makalede; zorunlu ambalaj dönemi öncesinde ülkemizde üretilen sigara markalarından rastgele seçilen örnekler, görsel iletişim tasarımına göre estetik boyutu değerlendirilmeye çalışılmıştır. Estetik algılar kişiden kişiye değişkenlik gösteren özellikler taşır. Yapılan değerlendirmeler geçmişten günümüze kadar uzun süreçlerde oluşmuş görsel iletişim tasarımı ilke estetik değerler çerçevesinde yapılmaya çalışılmıştır. Yapılan değerlendirmeler, kişisel olduğu için her türlü eleştiri ve yoruma açıktır.

Anahtar Kelimeler
Sigara ambalajı, sigara markası, görsel iletişim, tasarım, estetik.

Abstract
Packaging design is the visual language of the product. Its mission is to establish a visual connection between the product and the consumer. The packaging should be appreciated as well as the product itself. An original and aesthetically good packaging design, besides meeting Marketing expectations, adds distinct value to the product. In our country, care has not been given to the packaging of non-competitive, low-quality domestic cigarettes for many years. After 1980, with the start of the competition with foreign cigarette brands, better quality cigarettes started to be offered for sale with better packaging. If it is not true that a good product is presented in bad packaging, it is also not true that a low-quality product has a very prestigious packaging. In the article, samples randomly selected from cigarette brands produced in our country before the compulsory packaging period were tried to evaluate the aesthetic dimension according to Visual Communication Design. Aesthetic perceptions have characteristics that vary from person to person. The evaluations were made in the framework of visual communication design principle aesthetic values formed in long processes from past to present. The evaluations are open to all kinds of criticism and interpretation because they are personal.

Keywords
Cigarette packaging, cigarette brand, visual communication, design, aesthetics.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri