Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KALKINMA GÖSTERGELERİ IŞIĞINDA AB ÜYESİ GEÇİŞ EKONOMİLERİ VE TÜRKİYE
(EU MEMBER TRANSITION ECONOMIES AND TURKEY IN LIGHT OF DEVELOPMENT INDICATORS )

Yazar : Yahya NAS  Dr. Öğr. Üyesi Remzi BULUT  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 1-27


Özet
Bu çalışmanın amacı, AB'ye üye olmanın Türkiye'nin kalkınmasına sağlayacağı katkısını yeniden gözden geçirmektir. Bu nedenle, 2000'li yıllarda Avrupa Birliği'ne üye olmuş 11 geçiş ekonomisine ait kalkınma göstergeleri ile Türkiye'ye ait kalkınma göstergeleri karşılaştırılmıştır. 11 geçiş ekonomisinin sekizi 2004 yılında, üçü de ilerleyen yıllarda Avrupa Birliği’ne üye olmuştur. Avrupa Birliği'nin üyelerine sağladığı katkının daha net anlaşılmasında geçiş ekonomilerinin iyi bir örnek olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle bu ülkelerin kalkınma göstergeleri 1993-2004 ve 2005-2018 yıllarını kapsayan iki ayrı dönemde incelenmiş ve aynı dönemlerde Türkiye’nin kalkınma göstergeleri ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmada ‘dünya kalkınma göstergeleri’ başlığı altında Dünya Bankası tarafından yayınlanan ekonomi, AR-GE, çevre, sağlık ve eğitim alanındaki on iki kalkınma göstergesi ele alınmıştır. Türkiye ve geçiş ekonomileri kalkınma göstergeleri açısından kıyaslandığında; geçiş ekonomilerinin AB üyeliği sonrasında genel olarak daha hızlı ve istikrarlı bir şekilde kalkındığı görülmektedir. AB'ye üye olmadan, Türkiye'nin daha hızlı kalkınabilmesi için kendi iç dinamiklerini etkin ve istikrarlı bir şekilde kullanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler
Geçiş Ekonomileri, Kalkınma Göstergeleri, Avrupa Birliği

Abstract
The aim of this study is to reconsider its contribution to the development of Turkey's being an EU member. Therefore, development indicators of 11 transition economies which became a member of European Union in 2000s and development indicators of Turkey have been compared. In 2004, eight of the 11 transition economies and in the following years (2007 and 2013), the rest of 3 countries became the members of the European Union. It is considered that transition economies will be a good example in understanding the contribution of the European Union to its members more clearly. Therefore, development indicators of these countries have been examined in two separate periods covering the years 1993-2004 and 2005-2018 and compared with the development indicators of Turkey in the same period. In comparison, twelve development indicators in area of economy, R & D, environment, health and education under the title of 'world development indicators' which published by World Bank have been evaluated. Turkey and transition economies when compared in terms of development indicators; it is observed that transition economies generally developed more rapidly and steadily after EU membership. Without become member to EU, it is necessary for Turkey's developing more faster it’s need to use own internal dynamics in an effective and stable manner.

Keywords
Transition Economies, Development Indicators, European Union

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri