Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kültür ve Anomi
(Culture and Anomie )

Yazar : Erol Akyıldırım    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 22
Sayfa : 43-61


Özet
Bu çalışmada toplumsal yapının tüm olguları ile bütünlük teşkil eden bir sosyal yapılar bütünü olduğu, yapılarla bireysel davranışlar arasında doğrudan ilişkilerin olduğu hususları tartışılmıştır. Ayrıca kültürün sadece geleneksel toplumlarda geçerli olmadığı, modernleşmenin yaşandığı ülkelerde de işlevsel olduğu noktaların tartışılması amaçlanmıştır. Sosyal yapının pozitivist bir nazarla algılanmasının, analiz edilmesinin yanlış tedavileri ve yönetimleri beraberinde getireceği görülmektedir. Bu kapsamda düşünüldüğünde bireyin kültürsüz yaşamasının, kendi manevi içyapısının varlığına aykırı olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, toplumsal yapının incelenmesinde doğa bilimlerine uygulanan yöntemin sosyal bilimlere uygulanmasının eksik tespitleri ortaya çıkaracağı görülmektedir. Kültür, sosyal olguda birey ile toplum arasında sıkı bir soyut bağ oluşturduğundan, bu yapıların ömrünü tamamladığı söylemiyle, yok edilmeye, parçalanmaya çalışılması sağlıklı bir toplumsal bütünlük açısından realiteyi yansıtmamaktadır. Kültürün yok edilerek boş olan alanın, geçici haz oluşturan çeşitli eğlencelerle, kültürün yerinin doldurulmaya çalışılması sağlıklı sonuçları vermediği anlaşılmaktadır. Bu sebeple çalışmada kültürün işlevsel olduğu hususları göz önüne alınarak toplumsal yapıda soyut değerlerin önemine dikkat çekilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Toplumsal yapı, anomi, kültür, intihar davranış.

Abstract
In this study, it has been discussed that social structure constitutes integrity with all the facts of the social structure and that there are direct relationships between the structures and individual behaviors. It is also aimed to discuss the points where culture is not only valid in traditional societies but also functional in modern countries. It is seen that perceiving and analyzing the social structure with a positivist perspective will bring wrong treatments and managements. When considered in this context, it is understood that the uncultured life of individuals is against the existence of his own spiritual inner structure. Therefore, the application of the method applied to the natural sciences in the investigation of the social structure appears to reveal incomplete determinations in social science. Since culture creates a tight bond between the individual and the society in the social phenomenon, the attempt to destroy and disintegrate with the discourse that these structures have completed its life does not reflect reality in terms of healthy social integrity. It is understood that trying to fill the place of culture with various entertainments that create temporary pleasure, but destroying the culture does not give healthy results. For that reason, the importance of intangible values in the social structure is emphasized considering the functional aspects of the culture.

Keywords
Social structure, anomie, culture, suicide, behavior.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri