Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


36-72 Aylık Çocukların Merak Ettikleri Bilim Sorularının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
(Investigation of Science Questions That 36-72 Months Old Children Are Curious about in terms of Various Variables )

Yazar : Erhan Alabay    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 669-692


Özet
Bu araştırmanın amacı, 36-72 aylık çocukların merek ettikleri bilim sorularının Ulusal Bilim Standartları kapsamında değerlendirilerek tespit edilmesidir. Araştırma, karma araştırma modelinde gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmış olup, veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmacılar tarafından her çocuk ile bireysel görüşmeler yapılarak çocukların merak ettikleri bilim soruları çocuklardan alınmıştır. Çocuklardan alınan yanıtlar forma aktarılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul ili farklı ilçelerinde bulunan özel ve devlet okullarında eğitim gören 205 okul öncesi çocuğu oluşturmuştur. Araştırma sonucunda, çocukların daha fazla dünya ve uzay bilimi ile ilgili soru sorduğu tespit edilmiştir. Çocukların cinsiyetleri ile ulusal bilim standardı soru çeşitleri arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Okul öncesi eğitim alma süresi ve çocuğun yaşı arttıkça çocukların sormuş oldukları soru çeşitliliği de arttığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Okul öncesi dönem, bilim eğitimi, bilim soruları, erken çocukluk.

Abstract
This research aims to determine the science questions that children aged 36-72 months make by evaluating within the scope of National Science Standards. The research was carried out in a mixed research model. Semi-structured interview forms were used to collect the data and the data were analyzed by the content analysis method. The science questions that children wonder about were taken from the children by conducting individual interviews with each child by the researchers. Responses from the children were transferred to the form. The study group of the study consisted of 205 pre-school children studying in private and public schools in different districts of Istanbul. As a result of the research, it was determined that children asked more questions about earth and space science. No significant relationship was found between the gender of the children and the national science standard questionnaires. It has been determined that as the duration of pre-school education and the age of the child increases, the variety of questions asked by children increases.

Keywords
Preschool period, science education, science questions, early childhood.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri