Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Demokrasi ve Ekonomik Kalkınma İlişkisi: Yükselen Ekonomiler Üzerinde Ekonometrik Bir Analiz
(The Relation between Democracy and Economic Development: An Econometric Analysis on the Emerging Economics )

Yazar : Rabia Efeoğlu  & Sabri Azgün  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 541-563


Özet
Demokratik kültürün olgunlaşması ve ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesi insanlığın ortak hedefidir. Tarihsel süreçte demokrasi ve ekonomik kalkınma ilişkisi hem siyaset bilimcilerin hem de iktisatçıların ilgilendikleri konular arasında olmuştur. Çalışmaların çoğunluğu demokrasinin ekonomik kalkınmayı sağladığı yönünde yapılmasına rağmen, uzlaşma ekonomik kalkınmanın demokrasiyi sağladığı yönündedir. Bu anlamda uzlaşmayı destekleyen ve demokrasi ile kalkınma arasındaki ilişkiyi “bir ülke ne kadar zenginse o kadar demokratiktir” şeklinde ifade eden Lipset’ten yola çıkarak ekonomik kalkınmanın demokrasiyi olumlu etkilediği söylenebilir. Uzlaşmayı destekleyen Lipset’in hipotezini esas alan bu çalışmanın amacı, ekonomik kalkınmanın demokrasi üzerindeki etkisini araştırmaktır. Çalışmada 24 yükselen piyasa ekonomisi için 2001-2016 dönemine ait veriler ile dinamik panel veri analizi yapılmıştır. Analizde ekonomik kalkınmanın demokrasi üzerinde pozitif ancak zayıf bir etkisinin olduğu ve bu etkinin ancak uzun dönemde ortaya çıkacağı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Demokrasi, ekonomik kalkınma, ekonometri, dinamik panel veri analizi.

Abstract
In the historical process, the relationship between democracy and economic development has been of interest to both political scientists and economists. Although most of the studies were conducted in the direction of democracy providing economic development, the consensus is that economic development provides democracy. In this sense, it can be said that economic development has a positive effect on democracy by supporting Lipset, which supports reconciliation and expresses the relationship between democracy and development as “the richer a country is, the more democratic it is”. The aim of this study, which is based on Lipset's hypothesis that supports reconciliation, is to investigate the impact of economic development on democracy. In the study, dynamic panel data analysis was made with data from the 2001-2016 period for 24 emerging market economies. In the analysis, it is concluded that economic development has a positive but weak effect on democracy and this effect will only occur in the long term.

Keywords
Democracy, economic development, econometry, dynamic panel data analysis.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri