Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Digital Transformation in Foreign Language Education
(Yabancı Dil Eğitiminde Dijital Dönüşüm )

Yazar : Halil Küçükler    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 635-646


Özet
Hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar ve değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultursunda, organizasyonların daha etkin, verimli hizmet vermek ve faydalınıcı memnuniyeti sağlamak üzere insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında gerrçekleştirdiği bütüncül dönüşüme dijital dönüşüm dedir. Yaşadığımız çağda teknolojinin etkilerini her sahada görmekteyiz. Teknolojik gelişmelerin hayatımızın her alanında ve ayrıca çalıştığımız ortamlarda, kurumlarda etkili olduğu kaçınılmazdır. İster istemez teknolojinin bu denli pekçok alana girmesi eğitim kurumlarında değişimi ister istemez getirmektedir. Bilgiyi elde etme, yönetme kullanma yöntemlerinde değişim kaçınılmaz olmuştur. Öğretim ve öğrenim merkezleri olan okullarında değişmesine yol açmaktadır. Bundan dolayı eğitimde çağa ayak uydurma ve çağı yakalama okullarda zorunlu hale gelmiştir. Bunun en çok hissedildiği alan üniversite ortamlarıdır. Her gün yeni teknolojiler mekan, zaman sınırlarını zorlamaktadır. Dijital ortamlara yoğun maruz kalınması eğitim öğretimin pek çok alanında yeni pozisyonlar alınması gerekli kılmaktadır. Dijital dönüşüm, artık öğrenmenin ve öğretimin her yanında profesyonellliğe geçmede ayrıca hayat boyu öğrenmeyle de öğretim her zaman ve heryerde ve herkesin katılımını mümkün kılması bağlamında eğitim kurumlarında dijital dönüşüm zorunlu hale gelmiştir. Yabancı dil öğretiminde dijital dönüşüm internet ve diğer teknolojik gelişmeler le sınırları sadece sınıf ortamı değil her yerde ve her zaman öğrenim-öğretimi mümkün kılmaktadır. Sınırsız ve çok sayıda materyalller içeren dijital dönüşümden faydalanmak için hem öğretenlere hem de öğrenenlere yeni imkanlar ve roller vermektedir. Bundan dolayı yabancı dil öğretiminde, dijital dönüşüm ortamlarını hazırlamak ve geçmek faydalanma ve sonuç alma da önemli katkılar sağlıyacaktır. Özellikle yüksek öğretimde sınırlı sayıdaki ders ortamlarının yabancı dil öğretimi-öğreniminde yeterli olmadığı çok açıktır. Diğer zamanlarda yabancı dile maruz kalmada; öğrenme platformları, eşzamanlı iletişim kanalları, forumlar, bloklar, mobil uygulamalar ve oyunlar vb. yabancı dil öğretiminde kullanılabilir. Bunların dışında kalmak yerine dijital dönüşümleri sağlayıp en iyi ve en verimli bir şekilde eğitim hayatımıza koymamız yabancı dil öğrenmede yeni bir ivme kazandıracaktır. Beceri temelli etkinlikler için dijital dönüşüm oldukça faydalı olacaktır. Yüz yüze öğretimin yanında bu beceri temelli yabancı dilde dijital dönüşüm yabancı dil öğretiminde katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler
Dijital dönüşüm, yabancı dil öğrenimi, bilgisayar destekli öğretim.

Abstract
In line with the opportunities offered by rapidly developing information and communication technologies and changing social needs, digital transformation is the holistic transformation that organizations perform in human, business processes and technology elements in order to provide more efficient, productive service and provide beneficiary satisfaction. It is inevitable that technological developments are effective in all areas of our lives and also in the environments we work with and in institutions. Inevitably, the introduction of technology in such fields brings inevitably change in educational institutions. Change in methods of obtaining and managing information has been inevitable. It leads to change in schools with teaching and learning centers.Therefore, it has become compulsory in schools to keep up with the age and catch up with the age in education. This is most felt in the university environment.Every day new technologies push space, time limits. Intensive exposure to digital environments necessitates new positions in many areas of education and training. Digital transformation has now become a necessity in transitioning to professionalism all over learning and teaching, and also through lifelong learning, digital transformation has become compulsory in educational institutions in order to enable the participation of everyone at any time and everywhere. Digital transformation in foreign language teaching makes learning and teaching possible not only in the classroom environment but also anywhere and anytime with the internet and other technological developments. It gives both teachers and learners new opportunities and roles to take advantage of the digital transformation of unlimited and multiple materials. Therefore, preparing and passing digital transformation environments in foreign language teaching will also make important contributions to benefit and to achieve results. It is clear that a limited number of course environments are not sufficient in foreign language teaching.

Keywords
Digital transformation, foreign language learning, computer assisted language.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri