Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İhvân-ı Safa’da Sembolik/Metaforik Dil Bağlamında Soyutun Somuta İndirgenmesi Problemi
(The Problem of Reducing the Abstract to Concrete in the Context of Symbolic / Metaphoric Language in Ikhwan al-Safa )

Yazar : Emel Sünter    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 22
Sayfa : 01-32


Özet
Antik Çağ’da görülen sembolik/metaforik dilin İslam düşünce tarihinde de sık sık kullanıldığını görmekteyiz. İslam Felsefe Tarihinde sembolik dili kullananlardan biri de hiç kuşkusuz İhvân-ı Safa’dır. İhvân-ı Safa’ya göre din dilinin anlaşılmasında -özellikle avam kesim için- bazı kavram ve batini manaların anlamlı hale gelmesi gerektirilmesi önemlidir. İhvân bu anlamda anlaşılmayan kavramların somutlaştırılarak sembolik dilin kullanmanın zorunlu olduğunu, aksi halde dinde bulunan çoğu kavramın bu kesimler için tam olarak anlaşılamayacağını savunmuştur. İhvân-ı Safa’nın özellikle ontolojik anlamda sembolik dili kullandığı görülmektedir. İhvân-ı Safa metafizik âlemin anlaşılmasının en kolay ve ilk yolunun fizik âlemini anlamak olduğundan yola çıkarak, zahiri manadan batıni manaya geçilerek ontolojiyi sembollerle ifade etmeye çalışmıştır. Ancak, zahiri manadan çıkarılacak her batıni mana doğal olarak faklı yorumların oluşmasına sebebiyet vererek farklı sorunların oluşmasına neden olmuştur. Bizde burada söz konusu sorunları çözmede İhvân-ı Safa’nın izlediği yolu tespit etmek ve bu yolun İslam düşünce dünyasını bir hayli meşgul eden ve hala da etmekte olan bu sorunu çözmede ne denli etkili olduğunu göstermeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Sembol, metefor, felsefe, İhvân-ı Safa, metafizik.

Abstract
We see that the symbolic/metaphoric language seen in Antiquity was frequently used in the history of Islamic thought. One of those who use the symbolic language in the history of Islamic philosophy is undoubtedly Ikhwan al-Safa. According to them, some concepts and abundant meanings must be made meaningful in understanding the language of religion, especially for the people. They argued that it is imperative to embody the concepts that are not understood in this sense and to use symbolic language, otherwise, most concepts in religion cannot be fully understood for these segments. It seems that Ikhwan al-Safa uses symbolic language, especially in the ontological sense. They attempted to express the ontology with symbols by moving from the apparent meaning to the aboriginal meaning since it was the easiest and first way to understand the metaphysical realm. However, each abdominal meaning to be removed from the apparent meaning naturally causes different interpretations, causing different problems to occur. Here, we will try to identify the path followed by Ikhwan al-Safa in solving these problems and to show how effective this path is in solving this problem, which still occupies the Islamic world of thought.

Keywords
Symbol, metaphor, philosophy, Ikhwan al-Safa, metaphysics.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri