Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Concept of Paradox and Reality in the Novel “Portrait of the Artist as a Young Man”
('Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi' Romanında Paradoks ve Gerçeklik Kavramı )

Yazar : Sadagat Abbasova    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 147-157


Özet
James Joyce yaratıcılığının esas ana konusu epidemiyoloji olarak İrlanda kültürünü, onun edebi ve sanatsal değerlerini tüm benliğiyle ortaya koymasındadır. Bu makalede, “A Portrait of the Artist as a Young Man” adlı romanında bilinci akışı paradokslar ve ekstra bireysel uyumsuzluklar konusu ile ilgili görüşler irdelenecek. Aslında romanda “uyum ve paradoks” olarak Joyce’nin ulaşabileceği hedefi sadece zihinsel veya psikolojik bir faktör değil, aynı zamanda yazar insan zihninde var olan ve tam da bu noktada devreye giren eşsiz bir sanatsal kavram tekniğini göstermek istemiştir. Bazen insan zihninde kesin olarak doğru veya yanlış bilinen kavramlar çelişki olarak ters sonuçlana bilir ve bu özdeşleştirmeler insan mantığının gücü ve idealarına göre paradoks olarak değişik türde tanımlanabilir. James Joyce göre, insan kendini keşfederken gerçek ve bağımsız olur. Estetik güzellik, sanat, aşk ve bu gibi hassas duygular sadece kişinin kendi benliğinin bir parçası olarak görülebilir. Tüm bunlardan yol alarak, yazar "A Portrait of the Artist as a Young Man” adlı romanında Stephan Dedalus’un sanatçı görüşünü gerçek bir prototip olarak değerlendirir ve ayrıca, yazar XIX yüzyılın İrlanda edebi kültüründe modern insanın yaşam mekanizmasını ana paradoks olarak ortaya çıkarıyor.

Anahtar Kelimeler
Sanatsal, teknik, paradokslar, prototip, estetik.

Abstract
The main theme of James Joyce's creativity, epistemologically, it reveals the literary and artistic values of Irish culture, within its entirety. In this paper, it will be discussed and be examined the views on the flow of consciousness paradoxes and extra individual mismatches in the novel of “A Portrait of the Artist as a Young Man". The goal that Joyce can reach as a “harmony and paradox” in the novel, is not just a mental or psychological factor, along with, he wanted to show a unique artistic and consciousness concept technique that existed in the human mind precisely at this moment. Sometimes, the concepts that people want to know correctly in their minds, it may result in the opposite. And in hence, these identifications can be defined in different types of as paradoxically, according to the power and claims of human logic. According to the writer, human beings become real and independent, while they discover themselves. Aesthetic beauty, art, love, and such sensitive emotions can only be seen as part of one's own self. Based on all these, the author considers the creative vision of Stefan Dedalus as a real prototype in his novel of “Portrait of an Artist as a Young Man”. And also, the author, however, manages to reveal as the main paradox the mechanism of modern human life in the XIX th century Irish literary culture.

Keywords
Artistic, technical, paradoxes, prototype, aesthetics.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri