Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Tik Tok Kullanımı
(The Use of Tik Tok by İnönü University Faculty of Communication Students in the context of Uses and Satisfaction Approach )

Yazar : Beyler Yetkiner  & Bahar Öztürk  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 215-235


Özet
Türkiye’de 25 milyon kullanıcısı bulunan son dönemin fenomen uygulaması Tik Tok, 2016'da Çin merkezli ByteDance firması tarafından piyasaya sunulmuştur. Bu çalışmada, Türkiye’de son zamanlarda sıkça tartışılan ama bilimsel anlamda çok fazla çalışma yapılmayan sosyal medya uygulaması “Tik Tok” un insanların hangi gereksinimlerini karşıladığı ya da karşılayamadığı, kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında incelenecektir. Yine diğer sosyal medya platformlarını kullanıp “Tik Tok” u kullanmayanların neden bu uygulamayı tercih etmediği ya da bu sosyal medya uygulamasını diğerlerine oranla neden tercih ettiği derinlemesine görüşmeler kapsamında değerlendirilecektir. Derinlemesine mülakatın yapıldığı çalışmada amaçlı örneklem kullanılmıştır. Sosyal medya uygulaması olan “Tik Tok” u kullanan İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri ile yapılan görüşmelerde Tik Tok kullanma tercihlerini ya da neden kullanmadıklarını, ne tür paylaşımlarda bulunduklarını, paylaşım sıklıklarını, paylaşıma iten nedenleri ortaya çıkaracak sorular yöneltilecek ve cevaplar değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Kitle iletişim araçları, Tik Tok, kullanımlar, doyumlar, yeni medya, motivasyon

Abstract
The latest phenomenon app, Tik Tok, which has 25 million users in Turkey, was launched in 2016 by the China-based firm Bytedance. In this study, the social media application “Tik Tok”, which has been frequently discussed in Turkey but which has not been done much in scientific terms, will be examined in the context of the usage and satisfaction approach in which people meet or fail to meet their needs. In-depth interviews will be evaluated as to why those who use other social media platforms and do not use “Tik Tok” do not prefer this application or why they prefer this social media application compared to others. In-depth interviews were conducted in the study. A social media app which is “Tik Tok”, Inonu University Faculty of Communication students uses preferences based on interviews with or why they are using what they have been using in sharing, sharing frequencies, and answers questions will be asked that will reveal the motives of sharing will be evaluated.

Keywords
Mass media, Tik Tok, uses, satisfaction, new media, motivation.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri