Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son Çağ Dergisindeki Kültür ve Sanat Yazıları
(Culture and Art Articles in Son Çağ Magazine )

Yazar : Label    Label
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 22
Sayfa : 257-282


Özet
Son Çağ dergisi Birleşik Amerika Büyükelçiliği Haberler Merkezi tarafından yayımlanmış olan aylık kültür dergisidir. Atatürk Bulvarı 97 Ankara’da Ayyıldız Matbaası’nda basılmıştır. İlk sayısı Mart 1961’de çıkarılan derginin son sayısı Aralık 1967’de çıkmıştır. Son Çağ dergisi toplam yirmi beş sayı yayımlanmıştır. 1961 ve 1962 yıllarında senede altı defa çıkarılan dergi, 1963, 1964 ve 1965 yıllarında ilkbahar, yaz ve güz dönemi sayıları olmak üzere üçer defa çıkmıştır. 1966 yılında dönem belirtilmeksizin üç defa çıkarılan dergi 1967 yılında ise Haziran ve Aralık sayısı olmak üzere iki kez çıkarılmıştır. Yapılan taramalar sonucunda Son Çağ dergisinde ağırlıklı olarak kültür ve sanat yazıları kapsamında tiyatro, müzik, opera, sanat, sanat tarihi, resim, kültür notları ve tarih konularına değinildiği görülmüş olup ve bu alanlar hakkında bilgi verildiği tespit edilmiştir. Böylece ABD ve Türkiye arasında sanat açısından kültürel etkileşim olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Son Çağ Dergisi, kültür, sanat, sanat tarihi, kültürel etkileşim.

Abstract
nd Son Çağ Magazine is a monthly cultural magazine published by the United States Embassy News Center. It was printed at Ayyıldız printing house in Atatürk Boulevard 97, Ankara. The first issue of the magazine published in March 1961, and the last issue did December 1967. A total of twenty-five issues have been published in the Journal of the last Age. The magazine was published six times a year in 1961 and 1962 and appeared three times in the spring, summer and fall terms in 1963, 1964 and 1965. June and December in 1967, the magazine was issued three times in 1966 with no period specified. As a result of the surveys conducted, it was observed that theatre, music, opera, art, art history, painting, culture notes and history topics were addressed in the context of culture and art articles in the last Age magazine and it was determined that information was given about these areas. Thus, it is concluded that there is cultural interaction between the USA and Turkey in terms of art.

Keywords
Son Çağ Magazine, culture, art, art history, cultural interaction.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri