Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bir Sultan, Bir Acı Aşk Hikâyesi
(A Sultan and a Sad Love Story )

Yazar : Mustafa Şahin    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 343-380


Özet
Halil Sultan, Emîr Timur’un torunu ve Mirza Mirânşah’ın oğludur. Mirza Muhammed Sultan ve Mirza Uluğ Bey gibi Halil Sultan da Saray Mülk Hanım’ın gözetimi altında büyüdü. Halil Sultan, dedesi Emîr Timur’un önde gelen emîrlerinden Hacı Seyfeddîn’in hanımı veya cariyelerinden Şâd Mülk’e âşık olmuş, Emîr Timur’dan habersiz onu nikâhına almıştı. Emîr Timur bu durumu öğrenince derhal kadının öldürülmesini istemişse de araya girenler kadının hamile olduğunu söyleyerek onu bu kararından vazgeçirmişlerdi. Halil Sultan, Mirza Şahruh ile yaptığı taht mücadelelerinde yenildi. Emîr Argunşah, Emîr Allahdâd, Hanımı Şâd Mülk ve onun hizmetçisi Baba Turmuş ele geçirildi. Emîr Argunşah ve Emîr Allahdâd orada öldürüldü. Baba Turmuş kaçarken suya atlayıp öldü. Mirza Şahruh kendisine getirilen Halil Sultan’ın yerine oğlu Uluğ Bey’i Semerkand’a vâli yaptı. Halil Sultan’ı da Rey’e görevlendirdi. Kısa bir süre sonra Halil Sultan orada öldü. Aşk acısına dayanamayan Şâd Mülk de intihar etti. Bu çalışmanın amacı devlet yöneticilerinin zaaflarının ve dirayetsizliklerinin doğurduğu olumsuz sonuçları göstererek yöneticilerin ve gelecek nesillerin ders almalarını sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler
Timurlular, Halil Sultan, Şâd Mülk, aşk, taht mücadelesi.

Abstract
Khalil Sultan was the grandson of Amir Timur and son of Mirza Miran Shah. Like Mirza Muhammad Sultan and Mirza Ulugh Beg, Khalil Sultan was also raised by Saray Mulk Khanum. Khalil Sultan fell in love with Shad Mulk, wife or a concubine of Amir Hajji Saifuddin, one of the prominent amirs of Timur, and married her without Amir Timur's knowledge. When Amir Timur learned it, he gave an order to kill Shad Mulk; however, people interceded because she was pregnant, and dissuaded Timur from his decision. Khalil Sultan lost the throne struggles to Mirza Shahrukh. Amir Arghun Shah, Amir Allahdad, his wife Shad Mulk and her servant Baba Turmish were all captured. Arghun Shah and Allahdad were killed at the scene. Baba Turmish jumped into the water while escaping, and died. Mirza Shahrukh appointed his own son Ulugh Beg as the governor of Samarkand instead of Khalil Sultan who was delivered to himself. He appointed Khalil Sultan as governor of Ray. After a short while, Khalil Sultan died. Being unable to stand the pangs of love, Shad Mulk killed herself. This study aims to show the negative results of the behaviors of weak and state administrators and to ensure that the managers and future generations take lessons.

Keywords
Timurids, Khalil Sultan, Shad Mulk, love, throne struggle.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri